Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 21 juli 2017

Kamerstukken OCW: Beantwoording Kamervragen over het korten op het salaris van actievoerende docenten

Beantwoording Kamervragen over het korten op het salaris van actievoerende docenten
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt Kamervragen van het lid Van den Hul (PvdA) over het korten op het salaris van actievoerende docenten.
Lees verder

Antwoorden bij brief Kamervragen over het korten op het salaris van actievoerende docenten
Bijlage bij beantwoording Kamervragen over het korten op het salaris van actievoerende docenten.
Lees verder

Antwoorden bij Kamerbrief over het bericht dat juffen en meesters die staakten een uur minder loon krijgen
Bijlage bij Kamerbrief beantwoording Kamervragen over het bericht dat juffen en meesters die staakten een uur minder loon krijgen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat juffen en meesters die staakten een uur minder loon krijgen.
Staatssecretaris Dekker beantwoordt vragen van het Kamerlid Kwint (SP) over het bericht dat juffen en meesters die staakten een uur minder loon krijgen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de schaarste van vakkrachten
Minister Kamp (EZ) en Minister Bussemaker (OCW) beantwoorden de vragen van de Tweede Kamer over de schaarste van vakkrachten.
Lees verder

Kamerbrief bij tussenevaluatie kwaliteitsafspraken mbo en externe verantwoording door mbo-instellingen
Minister Bussemaker (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer bij de tussenevaluatie van de kwaliteitsafspraken mbo. Ook gaat de minister in op de externe verantwoording die mbo-instellingen moeten afleggen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat stageplekken soms 'verkapte werkplekken zijn, waar je geen cent voor krijgt'
Antwoorden van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van de leden Kwint en Van Kent (beiden SP) over het bericht dat stageplekken soms 'verkapte werkplekken zijn, waar je geen cent voor krijgt'.
Lees verder

Verslag van een schriftelijk overleg
Raad voor Concurrentievermogen
Lees verder

Beantwoording vragen informele Raad voor Concurrentievermogen
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de ministers verantwoordelijk voor concurrentievermogen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over een regionaal kwalitatief, dekkend en toegankelijk aanbod van voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen
Antwoorden van staatssecretaris Dekker (OCW) op de vragen van het lid Van den Hul (PvdA) over een regionaal kwalitatief, dekkend en toegankelijk aanbod van voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen.
Lees verder