Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 12 juli 2017

Kamerstukken OCW: Beantwoording Kamervragen over bericht 'Waarom moeten studenten betalen voor een bestuursjaar?'

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Waarom moeten studenten betalen voor een bestuursjaar?'
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van de Kamerleden Duisenberg (VVD) en Van der Molen (CDA) naar aanleiding van het bericht 'Waarom moeten studenten betalen voor een bestuursjaar?'.
Lees verder

Beantwoording kamervragen over onderwijsachterstandenbeleid
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van het lid Kwint (SP) over het onderwijsachterstandenbeleid.
Lees verder

Beantwoording kamer vragen over stress op de middelbare scholen
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Westerveld (GroenLinks) over de uitzending van Brandpunt dat stress op middelbare scholen toeneemt.
Lees verder

Kamerbrief over rapport Raad van State betreft wijziging van de wet medezeggenschap scholen
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt een brief over het nadere rapport van de Raad van State betreft de Wijziging van de Wet medezeggenschap scholen.
Lees verder

Beantwoording op Kamervragen over demoniseren van PVV vanuit het Zandvlietcollege
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Beertema (PVV) over het bericht dat docenten van het Zandvlietcollege in Den Haag Geert Wilders en de PVV demoniseren.
Lees verder

Kamerbrief over Verkenning KNAW Nederlands-Engels in het hoger onderwijs
Minister Bussemaker (OCW) biedt de verkenning van van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) over taalkeuzen in het hoger onderwijs.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht dat combinatie studie en mantelzorg funest is voor studiesucces in het hoger onderwijs
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Futselaar (SP) over het bericht dat de combinatie studie en mantelzorg funest is voor de studiesucces in het hoger onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over agenda informele Raad voor Concurrentievermogen 25 juli 2017
Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de onderwerpen op de agenda van de informele bijeenkomst van de ministers verantwoordelijk voor concurrentievermogen van 25 juli 2017 in Tallinn (Estland).
Lees verder

Kamerbrief over toezegging T02216 (juridische redenering transparantie kosten programmering)
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt een brief aan de Eerste Kamer over toezegging T02216 (juridische redenering transparantie kosten programmering).
Lees verder

Kamerbrief met beleidsreactie Onderwijsraadadvies Vluchtelingen en onderwijs
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW) bieden een beleidsreactie op het rapport van de Onderwijsraad 'Vluchtelingen en onderwijs' aan de Tweede Kamer.
Lees verder