Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 3 juli 2017

Kamerstukken OCW: Beantwoording Kamervragen over actie tegen verschraling lokale journalistiek

Beantwoording Kamervragen over actie tegen verschraling lokale journalistiek
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Öztürk (DENK) over het bericht dat de gemeenteraad in Leiden in actie komt tegen de verschraling van de lokale journalistiek.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op brief van de Auteursbond over Monitor Bibliotheekwet 2015
Minister Bussemaker (OCW) stuurt een afschrift van haar reactie op de brief van de Auteursbond over Monitor Bibliotheekwet 2015 aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over toestemming gesprek DIB technische briefing Actieteam grensoverschrijdende Economie en Arbeid
Minister Bussemaker (OCW) stuurt een brief over toestemming gesprek DIB technische briefing Actieteam grensoverschrijdende Economie en Arbeid aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over besluit tot wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten deelexamens vmbo
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op het verslag van het schriftelijk overleg van de Kamer. Dit naar aanleiding van de nahangprocedure met betrekking tot het besluit van 9 juni 2017 tot wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten voor het voortgezet onderwijs in verband met onder meer de deeleindexamens vmbo.
Lees verder

Kamerbrief met antwoord op vragen gesteld in Wgo
Staatssecretaris Dekker (OCW) geeft antwoord op de vragen die gesteld zijn in het Wetgevingsoverleg op 21 juni jongstleden over de Slotwet 2016, het jaarverslag 2016 en het Onderwijsverslag 2015-2016.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht van fraude met tentamens door mbo-docenten op ROC Zadkine
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de vraag van het Kamerlid Kwint (SP) over het bericht van fraude met tentamens door mbo-docenten op ROC Zadkine in Rotterdam.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht van fraude met tentamens door mbo-docenten op ROC Zadkine
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de vraag van het Kamerlid Kwint (SP) over het bericht van fraude met tentamens door mbo-docenten op ROC Zadkine in Rotterdam.
Lees verder

Kamerbrief onderzoek leerrecht
Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom het onderzoeksrapport 'Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving'.
Lees verder

Kamerbrief over position paper Erasmus plus
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de Position Paper over het Europese financieringsprogramma Erasmus+ toe.
Lees verder

Kamerbrief voortgang dossiers fiscale aftrek van scholingsuitgaven en aftrek van uitgaven voor monumentenpanden
Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de dossiers fiscale aftrek van scholingsuitgaven en aftrek van uitgaven voor monumentenpanden.
Lees verder