Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 5 juli 2017

Kamerstukken OCW: Beantwoording verslag schriftelijk overleg bekostigingssystematiek hoger onderwijs

Beantwoording verslag schriftelijk overleg bekostigingssystematiek hoger onderwijs
Brief met antwoorden van minister Bussemaker betreft het schriftelijk overleg bekostigingssystematiek hoger onderwijs.
Lees verder

Aanbiedingsbrief verslag schriftelijk overleg bekostigingssystematiek hoger onderwijs
Minister Bussemaker (OCW) biedt antwoorden op vragen van het Schriftelijk Overleg van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de bekostigingssystematiek hoger onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over de sommatie publieke omroep vervolgstappen verantwoord inhuur- en beloningsbeleid
Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de sommatie publieke omroep vervolgstappen verantwoord inhuur- en beloningsbeleid.
Lees verder

Kamerbrief bij ontwerpbesluit wijziging diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van primair en voortgezet onderwijs voor Europees en Caribisch Nederland
Kamerbrief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer bij het ontwerpbesluit over wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het primair en voortgezet onderwijs voor Europees en Caribisch Nederland in verband met enkele wetstechnische verbeteringen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Ontwerpbesluit wijziging diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het primair en voortgezet onderwijs voor Europees en Caribisch Nederland
Besluit tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het primair en voortgezet onderwijs voor Europees en Caribisch Nederland in verband met enkele wetstechnische verbeteringen.
Lees verder

Kamerbrief over bekostiging hoger onderwijs 2018
Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de besteding in 2018 van de studievoorschotmiddelen en van de middelen die eerder gekoppeld waren aan de prestatieafspraken in het hoger onderwijs.
Lees verder

Beantwoording schriftelijke vragen over ernstig meervoudig beperkte leerlingen
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Van Meenen (D66) over het bericht 'onderwijs aan ernstig meervoudig beperkte leerlingen'.
Lees verder

Beantwoording schriftelijke vragen over Groningse Universiteitskrant en onafhankelijke journalistiek
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Fustelaar (SP) over onafhankelijke journalistiek van de Groningse Universiteitskrant.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de St. Maartensschool
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over de artikelen 'Noodlijdende St. Maartenschool vindt geldschieter' en 'Geldschieter voor school: tijd gewonnen'.
Lees verder

Kamerbrief met antwoorden op verzoek om een brief over de dienstverlening van DUO
Minister Bussemaker (OCW) biedt haar antwoorden op de vragen van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de actuele dienstverlening van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
Lees verder