Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 20 juli 2017

Hersenonderzoek naar hoe jongeren leren

Klik hier als deze e-mail niet correct wordt weergegeven.

Nieuwsbrief 28 | 20 juli 2017

In deze nieuwsbrief
Hersenonderzoek naar hoe jongeren leren | EC-TEL 2017 conferentie over data driven approaches in digital education | Whitepaper: Met de juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op | Subsidie voor Actief Plus in Limburg | Big data diensten: privacy en transparantie vanaf de start meenemen | Viering dies natalis op dinsdag 26 september 2017 | Oratie en symposium over open onderwijs | Zomerstop Nieuwsbrief |

Hersenonderzoek naar hoe jongeren leren
De ene student heeft veel sturing en feedback nodig, de ander helemaal niet. Hoe weet je dan wat de beste manier is om een student te begeleiden? Hersenonderzoek kan meer inzicht geven in hoe jongeren leren. Als we weten hoe jongeren leren, wordt het mogelijk om iedere student die ondersteuning te geven die leidt tot het beste leerresultaat. Dat is het doel van een nieuw onderzoeksproject van de OU, samen met Radboud Universiteit en Avans Hogeschool. Lees meer...

EC-TEL 2017 conferentie over data driven approaches in digital education
De Open Universiteit is mede-organisator van de 12e European Conference on Technology-Enhanced Learning (EC-TEL 2017) die plaatsvindt in Tallinn (Estland) van 12 t/m 15 september 2017. Vanuit een multidisciplinaire benadering onderzoekt de conferentie hoe op data gebaseerd onderwijs gecombineerd met digitale onderwijssystemen van de toekomst eruit kan zien en wat de empirische bewijzen zijn voor het gebruik van op data gebaseerde instrumenten in de onderwijspraktijk. Lees meer...

Whitepaper: Met de juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op
‘Hoe moeten we jongeren opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst?’ Lastige vraag, want we weten niet eens hoe die arbeidsmarkt er uit zal zien. Hoe kan het onderwijs er dan toch voor zorgen dat onze jongeren met de juiste vaardigheden die arbeidsmarkt op gaan? Juliette Walma van der Molen en Paul Kirschner besteedden een deel van hun tijd aan deze vraag. Deze maand publiceerden ze hun bevindingen in een whitepaper. Lees meer...

Subsidie voor Actief Plus in Limburg
Twaalf Limburgse gemeenten gaan het programma Actief Plus voor 65-plussers beschikbaar stellen in hun gemeente. Zij doen dat samen met onderzoekers van de vakgroep Gezondheidspsychologie, gesteund door een subsidie vanuit het FNO programma ‘Meer veerkracht, Langer thuis’. De subsidie werd toegekend naar aanleiding van de positieve resultaten in eerdere implementaties van het programma: deelnemers aan Actief Plus gaan meer bewegen en er zijn ook aanwijzingen dat zij zich minder eenzaam voelen. Lees meer...

Big data diensten: privacy en transparantie vanaf de start meenemen
Nederlandse organisaties moeten meer investeren in (big) data strategieën en diensten. Die strategieën en diensten zijn gebaseerd op grote hoeveelheden gegevens over klanten, processen, etc. Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met de privacy? De Open Universiteit gaat een methodiek ontwikkelen waarmee privacy en transparantie van begin af aan worden meegenomen bij het opzetten van dit soort diensten. Dat gebeurt in het project ‘Datagedreven diensteninnovatie: compliancy en transparancy by design.’ Lees meer...

Viering dies natalis op dinsdag 26 september 2017
Op dinsdag 26 september 2017 vindt ’s middags onze 33e diesviering plaats met als thema De digitale samenleving. En nu?! Een vraagteken, omdat er nog zoveel te ontdekken valt aan de wijze waarop technologie ons leven vorm gaat geven. En een uitroepteken, omdat we al dagelijks met de gevolgen van digitale technologie worden geconfronteerd. Lees meer...

Oratie en symposium over open onderwijs
Op 17 november houdt prof. dr. Marco Kalz zijn oratie bij de OU in Heerlen. Voorafgaand aan de oratie vindt een symposium plaats waar het nieuwste onderzoek op het gebied van open onderwijs wordt gepresenteerd. De titel van het symposium is: Open education as an everyday consumable – transforming higher education through digital technologies. Lees meer...
 

Zomerstop Nieuwsbrief
Dit is de laatste nieuwsbrief voor de zomerstop. Tijdens de vakantieperiode wordt deze wekelijkse uitgave niet verzonden. De eerstvolgende editie verschijnt weer op donderdag 17 augustus 2016.
De redactie wenst alle abonnees een zonnige vakantie toe!


U bent op deze wekelijkse uitgave van de Open Universiteit geabonneerd met het e-mailadres onderwijsinnederland@gmail.com. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen of een adreswijziging doorgeven? Wijzigingen doorgeven.

Redactie: afdeling Markt en studentcommunicatie
Website:   www.ou.nl

Volg ons op