Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 4 juli 2017

Geen salaris inhouden voor prikacties

Geen salaris inhouden voor prikacties
CNV Onderwijs heeft de stichting Kans en Kleur aangesproken op het feit dat zij een uur salaris wil inhouden van leraren die vorige week meededen aan de prikacties. Voor zover bekend is het Wijchense schoolbestuur de enige die met salarisinhouding dreigt. De prikacties van 27 juni kregen massaal...
Lees verder

Strafzaak verdronken Syrisch meisje 'wake up call scholen'
De dood van de 9-jarige Syrische Salam in 2015 was een schok en grootverdriet voor alle betrokkenen. Leerkrachten en badmeesters werden op hetstrafrechtelijke matje geroepen: op 22 juni werden de leerkrachten vrijgesproken,de badmeesters veroordeeld. Een zucht van verlichting ging door de hele...
Lees verder

Salaris en werkdruk blijft onbesproken
De Tweede Kamer stemt niet in met de motie van Westerveld (GroenLinks), Van Raan (PvdD), Kwint (SP), Van Brenk (50Plus) en Kuzu (Denk) om in de begroting van 2018 ruimte te maken voor meer salaris en minder werkdruk in het primair onderwijs. 'Ongelooflijk dat de politiek niet luistert naar dit...
Lees verder

Oplossingen lerarentekort tonen opnieuw noodzaak prikactie aan
Het is de bewindspersonen aan de vooravond van de landelijke prikactie nog steeds niet duidelijk dat de salarissen in het primair onderwijs omhoog en de werkdruk omlaag moet. Essentieel om nieuwe leerkrachten te blijven aantrekken en het bestaande lerarenkorps te behouden.In een uitzending van het...
Lees verder

Acties succesvolle eerste stap
'De prikactie was een groot succes!' zegt Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs, over het #uurtjelater vanmorgen op het gros van de basisscholen in Nederland. 'Ontzettend veel scholen deden mee aan de actie – van samen ontbijten tot yoga, van een herrieoptocht door de stad tot het inzetten van...
Lees verder

Praktische informatie manifestatie Malieveld
Vandaag is de dag waarop de petitie van het POfront aan vertegenwoordigers van politiek Nederland zal worden aangeboden. De manifestatie begint om 16.00 uur op het Malieveld in Den Haag. Vertegenwoordigers van honderden scholen (ouders en leerkrachten) zullen daarbij aanwezig zijn. In deze lijst met...
Lees verder

Cao primair onderwijs opgezegd
CNV Onderwijs en de overige vakbonden hebben de lopende cao voor het primair onderwijs opgezegd. Met deze formele handeling richting de PO-Raad wordt voorkomen dat de cao stilzwijgend wordt verlengd en er een juridische belemmering ontstaat voor het voeren van acties voor een hoger salaris en een...
Lees verder