Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 12 juli 2017

FvOv: Pabo-studenten tevreden over opleiding. Beginnende leerkrachten vaker begeleiding

Pabo-studenten tevreden over opleiding. Beginnende leerkrachten vaker begeleiding
Pabo-studenten zijn overwegend tevreden over hun opleiding. Beginnende leerkrachten krijgen vaker begeleiding. Het aandeel instromende pabo-studenten met een niet-westerse achtergrond loopt terug. Dit blijkt uit de eerste 'Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2017 Thema de Lerarenopleiding' van het Arbeidsmarktplatform PO. Voor deze … Lees verder
Lees verder

Aanpassing in CAO PO 2016-2017
De CAO PO 2016-2017 is op een enkel punt gewijzigd. U treft de nieuwe versie hier aan. In deze versie is de benoemingsvolgorde van Bijlage IE in overeenstemming gebracht met het onderhandelaarsakkoord van cao-partijen. Dat wil zeggen dat medewerkers met een … Lees verder
Lees verder