Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 12 juli 2017

FvOv: Beroepsstandaard voor de Zorgcoördinator

Beroepsstandaard voor de Zorgcoördinator
De Beroepsstandaard voor de Zorgcoördinator is een onmisbaar middel waarmee de NVS-NVL (die deel uitmaakt van de FvOv) de zorgcoördinator sterker willen positioneren binnen de school. Het belang van het werk van de zorgcoördinator wordt breed erkend en is sinds … Lees verder
Lees verder

Voion: handreiking Professioneel statuut en professionaliseren
In de Wet Beroep Leraar en het Lerarenregister staat dat het schoolbestuur in overleg met haar leraren een professioneel statuut opstelt. Onderdeel van dit statuut is hoe docenten, als onderdeel van het lerarenteam, hun bekwaamheid onderhouden. In de handreiking Professionaliserenvan … Lees verder
Lees verder