Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 12 juli 2017

AVS: Pabo-studenten tevreden over opleiding, maar instroom daalt elk jaar

Pabo-studenten tevreden over opleiding, maar instroom daalt elk jaar
Pabo-studenten zijn overwegend tevreden over hun opleiding. Beginnende leerkrachten krijgen vaker begeleiding. Het aandeel instromende pabo-studenten met een niet-westerse achtergrond loopt terug....
Lees verder

Leraren en schoolleiders gaan curriculum actualiseren
Onder de naam Curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich in 2018 over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Dit gebeurt voor 9...
Lees verder

Lonen schoolleiders en leraren in PO fors lager dan marktsector
Schoolleiders in het primair onderwijs verdienen 12 procent minder loon dan vergelijkbare werknemers in de marksector. Het gemiddelde loon van leraren in het primair onderwijs ligt zelfs 14 procent...
Lees verder