Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 19 juni 2017

Welk effect heeft overmatig gebruik van sociale media op leerlingen?

Welk effect heeft overmatig gebruik van sociale media op leerlingen?
Overmatig socialemediagebruik lijkt een negatieve invloed te hebben op schoolprestaties van (jonge) leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dat concludeert Regina van Eijnden, universitair hoofddocent Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ze doet hier ondere andere onderzoek naar de effecten van sociale media.
Lees verder

Portfolio's als evaluatietool
Diana Baas promoveerde bij Universiteit Maastricht op het gebruik van portfolio's als evaluatietool. Haar onderzoek bij po-scholen laat zien dat portfolio's niet effectief worden ingezet. Volgens Baas is het belangrijk om het gesprek met leerlingen aan te gaan, zodat zij zelf hun leerproces beter kunnen organiseren.
Lees verder