Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 8 juni 2017

Wat maakt dat leerlingen een leerkracht authentiek vinden?

Klik hier als deze e-mail niet correct wordt weergegeven.

Nieuwsbrief 22 | 8 juni 2017

In deze nieuwsbrief
Wat maakt dat leerlingen een leerkracht authentiek vinden? | Scan toetst onderwijsvernieuwing in ontwikkelingslanden | Eenvoudige techniek moet klant helpen bij veilig online bankieren | Onderzoek: De laaggeletterden centraal | Maak werk van programmeeronderwijs | Werken in dynamische organisaties | Waarom grijp je naar een reep chocola als het even tegenzit? | Conferentie Optimaal leren gemist? |

Wat maakt dat leerlingen een leerkracht authentiek vinden?
Leraren in opleiding krijgen vaak te horen dat ze authentiek moeten zijn. Maar wat is authentiek zijn? Gewoon jezelf zijn? Het promotieonderzoek van Pedro De Bruyckere richt zich op de vraag: wat is authentiek zijn; niet in absolute zin maar in de ogen van de leerlingen. Wat maakt dat leerlingen de ene leerkracht authentiek vinden en de andere minder of zelfs nep? Op 9 juni 2017 verdedigt hij zijn proefschrift 'Authenticity Lies in the Eye of the Beholder' bij de Open Universiteit in Heerlen. Lees meer...

Scan toetst onderwijsvernieuwing in ontwikkelingslanden
Met de huidige, nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs is het goed mogelijk ontwikkelingslanden en regio’s te helpen nuttige vernieuwingen in het onderwijs door te voeren. In de praktijk kunnen lessen uit de literatuur, de nieuwste technologie en cursus ontwikkelmethoden worden gecombineerd tot een onderwijsaanbod dat in dienst staat van ontwikkelingsmogelijkheden. De scan die Jos Rikers in zijn onderzoek ontwierp, kan daarbij helpen. Rikers promoveert op 9 juni bij de Open Universiteit in Heerlen. Lees meer...

Eenvoudige techniek moet klant helpen bij veilig online bankieren
Al heeft een bank een zeer zorgvuldig en veilig systeem om online te bankieren, de klant vormt een zwakke schakel bij verkeerd gebruik van de online mogelijkheden. Dit betekent niet dat klanten onzorgvuldig te werk gaan, maar soms is tijdens een betalingsproces niet duidelijk wat er exact gebeurt tijdens een transactie. Promovendus Sven Kiljan heeft zijn onderzoek gericht op het veiliger maken van online bankieren door de bruikbaarheid te verbeteren. Zijn promotie is op 9 juni 2017 bij de Open Universiteit in Heerlen. Lees meer...

Onderzoek: De laaggeletterden centraal
Het Welten-instituut is gestart met een 2-jarig onderzoek dat een bijdrage moet leveren aan het terugdringen van het aantal mensen met taal- en rekenvaardigheden onder basisniveau. Het onderzoek maakt deel uit van het actieprogramma Tel mee met Taal. Voor dit onderzoek wordt actief samengewerkt met (ex)laaggeletterden en docenten zodat de ontwikkelde kennis, interventies en het cursusmateriaal goed aansluiten bij hun behoeften en diversiteit. Lees meer.. 

Maak werk van programmeeronderwijs
'Leerlingen die een tijdje programmeeronderwijs volgen, zijn vaak beter in het oplossen van problemen. En ze vinden het leuk. Ga er dus mee aan de slag.' Dat adviseert prof. dr. Saskia Brand-Gruwel gebaseerd op een literatuuronderzoek naar de opbrengsten van programmeeronderwijs in opdracht van de Kennisrotonde. Tijdens de Onderzoeksconferentie van Kennisnet op 28 juni 2017 presenteert ze de resultaten. Lees meer...

Werken in dynamische organisaties
We hebben er allemaal mee te maken: veranderingen op het werk. Allen moeten zich aanpassen. Het onderzoeksprogramma van de vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie richt zich op die aanpassingsprocessen. Er wordt gekeken naar positieve en negatieve aspecten van veranderingen, naar proactief gedrag, uitval en re-integratie, en naar leiderschap. Zes van deze studies werden gepresenteerd op het congres van de European Association of Work and Organizational Psychology in Dublin. Lees meer...

Waarom grijp je naar een reep chocola als het even tegenzit?
Een eenzame avond. Alleen op de bank met een zak chips, een reep chocola en een bak roomijs als gezelschap. Herkenbaar? Eigenlijk wilt u helemaal niet al die caloriebommen naar binnen werken. Waarom doet u het dan toch? Lees meer...

Conferentie Optimaal leren gemist?
Afgelopen maand vond bij de OU de conferentie Optimaal leren plaats. Centraal stonden de biologische en psychologische voorwaarden voor leren. De dag eindigde met de oratie van prof. dr. Renate de Groot getiteld Leren, een levenslang proces. Heeft u de conferentie gemist? Er zijn tal van manieren om terug te kijken. Lees meer...


U bent op deze wekelijkse uitgave van de Open Universiteit geabonneerd met het e-mailadres onderwijsinnederland@gmail.com. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen of een adreswijziging doorgeven? Wijzigingen doorgeven.

Redactie: afdeling Markt en studentcommunicatie
Website:   www.ou.nl

Volg ons op