Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 6 juni 2017

Wat maakt dat leerlingen een leerkracht authentiek vinden?

Klik hier als deze e-mail niet correct wordt weergegeven.

Nieuwsbrief 6 | 6 juni 2017

In deze nieuwsbrief
Wat maakt dat leerlingen een leerkracht authentiek vinden? | Zeventien vragen over 21e-eeuwse vaardigheden | Bestaat de docent over 10 jaar nog? | 'Maak werk van programmeeronderwijs' | Onderzoek: de laaggeletterden centraal | Onderzoeksproject: Hoe meet je 21e eeuwse vaardigheden in het mbo | Kun je met behulp van een Fitbit studiesucces voorspellen? | Conferentie Optimaal leren gemist? |
Wat maakt dat leerlingen een leerkracht authentiek vinden?
Leraren in opleiding krijgen vaak te horen dat ze ‘authentiek’ moeten zijn. Maar wat is dat dan: authentiek zijn? Dat is de vraag die Pedro De Bruyckere stelt in zijn promotieonderzoek. Maar hij stelde de vraag aan de leerlingen: wat maakt dat leerlingen de ene leerkracht authentiek vinden en de andere minder of zelfs ‘nep’? Op vrijdag 9 juni 2017 verdedigt hij zijn proefschrift Authenticity Lies in the Eye of the Beholder bij de Open Universiteit in Heerlen. Lees meer...
Zeventien vragen over 21e-eeuwse vaardigheden
Internationaal en ook in Nederland is er brede eensgezindheid over de stelling dat scholen een belangrijke rol hebben in het aanleren van ‘21e-eeuwse vaardigheden’ die horen bij een snel veranderende informatie- en kennismaatschappij. Het gaat daarbij niet alleen om vaardigheden om kennis te kunnen vergaren, maar ook om snel steeds weer nieuwe dingen te kunnen leren. Lees meer...
Bestaat de docent over 10 jaar nog?
Die vraag stelt prof. dr. Rob Martens tijdens de conferentie Anders doen denken in het onderwijs. Onderwijs is als het bankkantoor van vijftien jaar geleden. Insiders wisten dat de dagen ervan en van zijn baliemedewerkers geteld waren door de opkomst van ICT. Nu vinden we internetbankieren normaal. Onderwijs staat hetzelfde te wachten. Of niet? Tijdens de conferentie die plaatsvindt op 21 juni 2017 in Wageningen verkent Martens de (motivationele) relatie tussen ICT-gebruik door jongeren enerzijds en spel anderzijds. Lees meer...
'Maak werk van programmeeronderwijs'
‘Leerlingen die een tijdje programmeeronderwijs volgen zijn vaak beter in het oplossen van problemen. En ze vinden het leuk. Ga er dus mee aan de slag.’ Dat adviseert prof. dr. Saskia Brand-Gruwel van het Welten-instituut. Zij onderzocht in opdracht van de Kennisrotonde de opbrengsten van programmeeronderwijs. Tijdens de Onderzoeksconferentie van Kennisnet op 28 juni 2017 presenteert ze de resultaten. Lees meer...
Onderzoek: de laaggeletterden centraal
In Nederland hebben ruim 2,5 miljoen volwassenen moeite met taal en rekenen. Het Welten-instituut is gestart met een 2-jarig onderzoek dat een bijdrage moet leveren aan het terugdringen van het aantal mensen met taal- en rekenvaardigheden onder basisniveau. Het onderzoek maakt deel uit van het actieprogramma Tel mee met Taal. Voor dit onderzoek werkt het Welten-instituut actief samen met (ex)laaggeletterden en docenten zodat de ontwikkelde kennis, interventies en het cursusmateriaal goed aansluiten bij hun behoeften en diversiteit. Lees meer...
Onderzoeksproject: Hoe meet je 21e eeuwse vaardigheden in het mbo
Het Welten-instituut is een van de partners in het project Move21. Kernvraag van dit driejarige onderzoek naar 21e-eeuwse vaardigheden in het mbo is: hoe bepaal je het niveau van studenten op het gebied van deze vaardigheden en hoe zie je welke ontwikkeling ze doormaken. Het onderzoek is ingegeven vanuit de wens van scholen om meer zicht te krijgen op het niveau en de ontwikkeling van studenten op het gebied van 21e-eeuwse vaardigheden, loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden. Lees meer...
Kun je met behulp van een Fitbit studiesucces voorspellen?
Is het mogelijk om studiesucces te voorspellen op basis van lichamelijke meetgegevens zoals hartslag en aantal stappen per dag? Dat is een van de onderzoeksvragen van Learning Pulse, een project van het Welten-instituut. Het project zette een kleinschalig experiment op met acht PhD-studenten van de Open Universiteit. Lees meer...
Conferentie Optimaal leren gemist?
Op 12 mei 2017 vond de conferentie Optimaal leren plaats. Centraal stonden de biologische en psychologische voorwaarden voor leren. De dag eindigde met de oratie van prof. dr. Renate de Groot getiteld Leren, een levenslang proces. Heeft u de conferentie gemist? Er zijn tal van manieren om terug te kijken. Lees meer...

U bent op deze uitgave van Welten-instituut Onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie geabonneerd met het e-mailadres onderwijsinnederland@gmail.com.
Redactie: Welten-instituut
Website : Welten-instituut.ou.nl

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen of een e-mailadreswijziging doorgeven? Klik hier.


Volg ons op