Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 29 juni 2017

Verus: Speciaal onderwijs: Passend onderwijs beschermt leerrecht ernstig meervoudig beperkte kind niet

Speciaal onderwijs: Passend onderwijs beschermt leerrecht ernstig meervoudig beperkte kind niet
"Kom maar kijken", zegt directeur-bestuurder Harry Hoekjen van de Mytylschool Tilburg. Want zijn ervaring is dat er beslissingen over ernstig meervoudig beperkte kinderen worden genomen door mensen...
Lees verder