Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 1 juni 2017

Verus: Samenwerkingsschool: ‘Eerste Kamer moet rol als hoeder Grondwet serieus nemen’

Samenwerkingsschool: 'Eerste Kamer moet rol als hoeder Grondwet serieus nemen'
De commissie Onderwijs van de Eerste Kamer wil op zo kort mogelijke termijn mondeling overleg met staatssecretaris Dekker over het wetsvoorstel vereenvoudiging samenwerkingsschool voordat zij de...
Lees verder