Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 6 juni 2017

Verus: Samenwerking onderwijs en jeugdzorg: ‘Zoeken naar een schuldige heeft geen zin’

Samenwerking onderwijs en jeugdzorg: 'Zoeken naar een schuldige heeft geen zin'
Parallel aan de invoering van passend onderwijs werd de Jeugdzorg gedecentraliseerd. Tweeënhalf jaar later zijn leraren en jeugdhulpverleners het erover eens dat een goede samenwerking heel...
Lees verder