Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 5 juni 2017

Verus: Rekenkamer: ‘Geldstromen passend onderwijs standaardiseren en uniformeren’

Rekenkamer: 'Geldstromen passend onderwijs standaardiseren en uniformeren'
Wat er met het geld voor passend onderwijs gebeurt? De Rekenkamer kan er niet achterkomen. Daarom adviseert zij beter toezicht en uniformering van de geldstromen. En snel een beetje. Want zoals het...
Lees verder