Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 29 juni 2017

Verus: Nieuwe verantwoordingscodes passend onderwijs zijn verkeerde prikkel

Nieuwe verantwoordingscodes passend onderwijs zijn verkeerde prikkel
Vorige week verscheen de elfde Voortgangsrapportage Passend Onderwijs. De inhoud vormt voor Verus aanleiding een aantal suggesties te doen om passend onderwijs beter te laten functioneren....
Lees verder