Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 8 juni 2017

Verus: Kamer nog niet gerust op onderwijs aan kind met ernstig meervoudige handicap

Kamer nog niet gerust op onderwijs aan kind met ernstig meervoudige handicap
De Tweede Kamer nam twee jaar geleden een motie aan die de regering verzocht, de garantie te geven dat kinderen met een ernstig meervoudige beperking tot hun 20ste levensjaar onderwijs kunnen blijven...
Lees verder