Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 15 juni 2017

Verus: Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd

Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd
Naar verwachting treedt op 1 juli 2017 de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking. De aanpassingen hebben onder andere gevolgen voor het contract met de bedrijfsarts / arbodienst en de rol van...
Lees verder