Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 7 juni 2017

Universiteit van Amsterdam: Eerste Kamer stemt in met verruiming ‘ius promovendi’

Eerste Kamer stemt in met verruiming 'ius promovendi'
De Eerste Kamer heeft op dinsdag 6 juni het wetsvoorstel Bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek behandeld en aanvaard. Onderdeel van het wetsvoorstel is verruiming van het ius promovendi. Hierdoor ontstaat voor universiteiten de mogelijkheid om ook anderen dan hoogleraren het 'ius promovendi' te verlenen.
Lees verder

Motten bestrijden met granaatappels en seksferomonen
Hoe kom je af van de belangrijkste plaaginsecten, de johannesbroodboommot en de tabaksmot? Seyed Ali Hosseini onderzocht hoe gedragsmanipulatie van deze motsoorten kan helpen bij milieuvriendelijke bestrijding. 'Voor de johannesbroodboommotten kunnen plakvallen met granaatappel goed werken, bij de tabaksmot kunnen mannelijke seksferomonen waarschijnlijk ingezet worden', ontdekte Hosseini. Hij promoveert op dinsdag 20 juni aan de Universiteit van Amsterdam.
Lees verder

Bevorderen media het wij-zij-denken en daarmee het populisme?
De verkiezing van Trump, de aanstaande Brexit: het populisme is de afgelopen decennia wereldwijd herrezen. Vaak wordt de media hierbij een centrale rol toegedicht. Michael Hameleers onderzocht de rol van de media bij de opkomst van het populisme. Hij laat onder meer zien dat burgers die berichten lezen waarin een elite of andere 'zij'-groep (tegenover henzelf als 'wij'-groep) verantwoordelijk worden gehouden voor de problemen die zij ervaren, deze elite of andere groep als schuldig zien. Hameleers promoveert op woensdag 21 juni aan de Universiteit van Amsterdam.
Lees verder