Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 20 juni 2017

Tips en regels over medisch handelen op school

Tips en regels over medisch handelen op school
Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat leerlingen zoveel als mogelijk aan het reguliere onderwijs deelnemen op de school van hun keuze. Dat betekent dat scholen ook te maken krijgen met de medische zorgvraag van leerlingen. Onderwijswerkgevers moeten daarom nadenken over medicijnverstrekking...
Lees verder

Stand van zaken financiering GVO-HVO en plannen voor nieuwe cao
In een gezamenlijke nieuwsbrief van werkgevers en bonden is de stand van zaken terug te lezen van de financiering van het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (GVO-HVO) en de plannen voor een nieuwe cao. 
Lees verder

Uitwerking inkomensmaatregelen cao GAO
Klik hier voor de uitwerking van de inkomensmaatregelen uit het onderhandelingsresultaat over de cao Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus (GAO).De overige afspraken uit het onderhandelingsresultaat worden nog verwerkt in de cao GAO. Daarna wordt de definitieve tekst gepubliceerd op de...
Lees verder

Mogen studiedagen en professionaliseringsuren gebruikt worden voor een ontwikkeltraject van de stichting?
Een casus uit de praktijk:"Mijn werkgever wil een ontwikkeltraject voor het personeel invoeren om zo een kwaliteitsslag en professionaliseringsslag te gaan maken. Welke rol heb ik hierin als PMR-lid?Met name de invoering van een aantal studiedagen in het al lopende schooljaar baart me zorgen,...
Lees verder

POfront stelt politieke partijen ultimatum
In een brief aan alle partijen in de Tweede Kamer stellen de organisaties die samenwerken in het POfront de politiek een duidelijk ultimatum: vóór 23 juni 10.00 uur de schriftelijke garantie dat er de komende periode extra geld gaat naar het primair onderwijs. Zodat de salarissen kunnen worden...
Lees verder

Ook medische richtlijnen voor mbo beschikbaar
Nadat eerder op deze website al tips en regels werden gepubliceerd over medisch handelen in het voortgezet onderwijs, is er nu een soortgelijke notitie beschikbaar voor het mbo. Onder welke voorwaarden mogen docenten eigenlijk medicijnen verstrekken? Hoe vrijwillig is de keuze? Wat zijn eventuele...
Lees verder

Teken petitie POfront
Eerlijk loon en minder werkdruk, dat is de inzet van het POfront waar CNV Onderwijs deel van uitmaakt, samen met #POinactie, de andere bonden en de werkgevers in het basisonderwijs. We roepen iedereen op om samen in actie te komen voor goed onderwijs en de petitie te ondertekenen. 'Het groeiende...
Lees verder