Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 8 juni 2017

Science Guide: Hoogleraren toch niet buitenspel bij promoties

Hoogleraren toch niet buitenspel bij promoties
Hoogleraren zullen in de toekomst geconsulteerd blijven worden bij alle promoties, ook als het promotierecht uitbreidt naar universitair (hoofd)docenten. Dat heeft het rectorencollege besloten naar aanleiding van kritiek vanuit de Eerste Kamer de wetswijziging rond het ius promovendi.
Lees verder

Looking back from the future
Zelfsturend vervoer en ingrijpen in ongeboren menselijk leven. Het zijn beiden ontwikkelingen met vergaande maatschappelijke gevolgen. Lector Frans van der Reep (Inholland) en journalist Maria van Boekelen vragen zich af of we als burgers daar wel voldoende grip op hebben.
Lees verder

China en EU vinden elkaar in open science
Nu de relatie met de Verenigde Staten steeds moeizamer verloopt, zoeken China en de EU toenadering tot elkaar. Dat heeft gevolgen voor wetenschap en innovatie. Zo gaat er nadrukkelijker samengewerkt worden op het gebied van duurzaamheid en het streven naar open science.
Lees verder