Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 26 juni 2017

Science Guide: Het PO en wachten op een kabinet

Het PO en wachten op een kabinet
In haar vaste column beschrijft Lisa Westerveld hoe lastig het is om als onderhandelende partij een standpunt in de Kamer in te nemen. Debatteren over het PO in onderhandelingstijd, het is geen sinecure.
Lees verder

Pabo-studenten in dienst nemen onwenselijk
Minister Bussemaker vindt het onwenselijk dat studenten van de pabo door basisscholen in dienst worden genomen voordat zij afgestudeerd zijn. Het is volgens de minister slecht voor het imago van de pabo, en daarnaast is het in strijd met de regelgeving. De Inspectie moet hier nu strenger op toezien.
Lees verder

Pabostudenten in dienst nemen onwenselijk
Minister Bussemaker vindt het onwenselijk dat studenten van de pabo door basisscholen in dienst worden genomen voordat zij afgestudeerd zijn. Het is volgens de minister slecht voor het imago van de pabo, en daarnaast is het in strijd met de regelgeving. De Inspectie moet hier nu strenger op toezien.
Lees verder