Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 6 juni 2017

Science Guide: Het innoveren van het leren

Het innoveren van het leren
Bij het verbeteren van het onderwijs in het mbo komen allerlei tools voorbij maar het verbeteren van het leren zelf blijft vaak onderbelicht zien lectoren Marc Coenders (NHL) en Frank de Jong (Aeres). Zij pleiten voor een grondige innovatie van leren in het beroepsonderwijs.
Lees verder

De docent als pedagogisch grenswerker
"De docent moet grenswerker worden met een stevig pedagogische ondertoon. Flexibel en ondernemend." Menno Pistorius, directeur van de Faculteit Educatie aan de HAN beziet de toekomst van het docentschap en pleit voor een beroepsgroep die zelf de touwtjes in handen neemt bij het normeren van de kwaliteit.
Lees verder

Minder bureaucratie is een illusie
"We kunnen goed zonder de ITK", stelt Ron Bormans in reactie op collegabestuurders Bert Verveld (AHK) en Jet de Ranitz (Inholland). "Het is druk op het speelveld van externe beoordelingen", ziet de voorzitter van de Hogeschool Rotterdam. Toch spreekt hij zich niet vierkant uit tegen de instellingstoets.
Lees verder