Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 23 juni 2017

Science Guide: Gedifferentieerd onderwijs vergroot kansenongelijkheid

Gedifferentieerd onderwijs vergroot kansenongelijkheid
"Er is een kritische herbezinning op ons onderwijs nodig om daadwerkelijk bij te dragen aan gelijke kansen voor alle kinderen." De Gelijke Kansen Agenda en Plan van Aanpak Toptalenten van het miniserie van onderwijs zijn twee tegenstrijdige beleidsmatige initiatieven, zo stelt Eddie Denessen in zijn oratie aan de Universiteit Leiden.
Lees verder

Vluchteling weet weg niet te vinden naar het ho
Slechts 1% van de vergunninghouders die onderwijs volgen, gaat naar het hbo of de universiteit. Alleen Iraniƫrs doen het in dit opzicht beter: 11% van de Iraanse leerlingen gaat naar het hbo. Dit blijkt uit cijfers van het CBS die in kaart bracht wat er met de vluchtelingenstroom van 2014 en 2015 gebeurde.
Lees verder

Geef docent de tijd voor innovatie in het onderwijs
"Uiteindelijk is tijd voor docenten het belangrijkste om onderwijsinnovatie te stimuleren," zegt onderwijsadviseur Ank Boersma (Hanzehogeschool). Zij ziet hoe blended learning zich meer en meer verspreid door de hogeschool.
Lees verder