Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 7 juni 2017

Science Guide: Een expert leert anders dan een beginner

Een expert leert anders dan een beginner
De wetenschap biedt ons aan de lopende band inzichten in 'goed lesgeven' maar bij de vertaalslag naar de praktijk gaat het steevast mis. Dat is de analyse van onderwijsadviseur Erik Meester (Fontys), die zijn ervaringen in vele sectoren binnen het onderwijs naast elkaar legt.
Lees verder

VH stelt minister gerust over taal
Minister Bussemaker is niet voornemens om met de Vereniging Hogescholen in gesprek te gaan over correct taalgebruik bij lerarenopleidingen. Dit naar aanleiding van de ophef die ontstond nadat lerarenopleiders de suggestie wekten om niet te veel nadruk te leggen op juist taalgebruik.
Lees verder

Het einde van formatief 'toetsen'
Met welk doel nemen we toetsen af in het onderwijs? Dat was de vraag die centraal stond bij het vierde symposium van het Platform Leren van Toetsen in Rotterdam. "Formatief 'toetsen' moet een verboden woord worden," zegt lector Dominique Sluijsmans (Hogeschool Zuyd). "Het werkt heel lastig in de praktijk."
Lees verder