Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 30 juni 2017

Science Guide: Aan wie legt het mbo verantwoording af?

Aan wie legt het mbo verantwoording af?
Het zijn de buzzwords van het mbo: 'de regio' en 'de triple helix', maar waar staan ze nu eigenlijk voor? In de achtste bijdrage over het mbo gaan Marc van der Meer (Tilburg University) en Loek Nieuwenhuis (HAN) op zoek naar concrete antwoorden bij abstracte ambities.
Lees verder

Transnationaal onderwijs verdient betere regelgeving
De Algemene Maatregel van Bestuur die internationale campussen van ho-instellingen mogelijk moet maken is overbodig en onnodig gecompliceerd. Dat stelt WHW-expert Peter Kwikkers in een analyse.
Lees verder

Afschaffen instroomeis pabo's onbespreekbaar
Minister Bussemaker is niet van plan om de instroomeisen van de pabo vaarwel te zeggen. Lisa Westerveld (GL) drong hierop aan om zo het lerarentekort in het basisonderwijs het hoofd te bieden. Ook werd een lang gekoesterde wens van Eppo Bruins (CU) ingewilligd. Zij-instromers krijgen een beurs.
Lees verder