Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 30 juni 2017

Rijksuniversiteit Groningen: Video: Terugblik op Healthwise-symposium ‘Dure medicijnen’

Video: Terugblik op Healthwise-symposium 'Dure medicijnen'

Hoe houden we medicijnkosten beheersbaar? Onder anderen Wouter Bos, Marja Pronk en Bart Benraad gaven op 31 mei hun visie tijdens het voorjaarssymposium van Healthwise en het UMCG. Zij zetten een eerste stap richting een oplossing voor de stijgende medicijnuitgaven in ons land.

Lees verder

Leefplezierapp helpt ouderen om meer plezier uit het leven te halen

De Leefplezierapp geeft ouderen inzicht in hun leefplezier en biedt hen handvatten voor veranderingen in leefstijl, waardoor ze meer plezier en geluk in het leven ervaren. Van de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de RUG.

Lees verder

Joep Hubben: 'Medisch-juridische vragen aan begin en einde van het leven'

Op 26 mei 2017 hield prof. mr. Joep Hubben een druk bezochte lezing voor het FHR Institute for Social Studies in Paramaribo, Suriname getiteld: Enkele medisch juridische vragen aan het begin en einde van het leven. De inleider is hoogleraar gezondheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en tevens verbonden aan het Advocatenkantoor Nysingh Advocaten. Suriname kent nog steeds geen Euthanasiewet. Lees het artikel op StarNieuws.

Lees verder

Consistent subsidiebeleid cruciaal voor investeringen in windenergie

Stabiele financiële steun vormt voor kleinere en gespecialiseerde ondernemers nog steeds een belangrijke drijfveer om te investeren in windenergie. Veranderingen in de zogenoemde 'feed-in tarifering' (de terugleververgoeding) leiden tot minder nieuwe capaciteit om windenergie op te wekken. Dat blijkt uit een recente studie van Lone Werner en Bert Scholtens naar de invloed van veranderingen in regelgeving op de investeringen in windcapaciteit in Duitsland. Investeringen van conventionele energieleveranciers zijn minder gevoelig voor wijzingen in de subsidievoorwaarden. Voor de traditionele energiereuzen zijn vooral de volatiliteit van elektriciteitsprijzen, constructiekosten en vervuilingskosten bepalend bij hun beslissing om al dan niet in wind te gaan investeren.

Lees verder