Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

zaterdag 3 juni 2017

Rijksuniversiteit Groningen: Huub Willems: 'We hoeven niet bang te zijn voor het al te grove kapitalisme'

Huub Willems: 'We hoeven niet bang te zijn voor het al te grove kapitalisme'

Huub Willems, hoogleraar corporate litigation in Groningen, maakt in het FD korte metten met het idee dat beursbedrijven in overnamesituaties zich moeten kunnen beroepen op een wettelijke time-out van een jaar. Dat voorstel is recentelijk bepleit bij minister Henk Kamp van Economische Zaken en bij de belangrijkste Kamerfracties door drie prominenten uit het Nederlandse bedrijfsleven: Jan Hommen, Jeroen van der Veer en Peter Wakkie.

Lees verder

Algemene bijstand laten fuseren met inkomensafhankelijke toeslagen? RUG krijgt subsidie voor onderzoek naar nieuw stelsel minimale inkomensbescherming

Prof. Gijsbert Vonk, hoogleraar sociale zekerheidsrecht, heeft een onderzoekssubsidie ter waarde van 410.000 euro toegekend gekregen van het bestuur van Instituut GAK voor onderzoek naar een nieuw stelsel van minimale inkomensbescherming.

Lees verder

Adriaan Wierenga aangesteld bij Onderzoeksraad voor Veiligheid in Den Haag

Adriaan Wierenga zet zijn expertise op het terrein van openbare-orderecht de komende tijd in bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid in Den Haag.

Lees verder

Humanitarian Principles and Big Data

Presentation by Andrej Zwitter.

Lees verder