Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 13 juni 2017

Rijksuniversiteit Groningen: André de Hoogh benoemd in adviescommissie volkenrechtelijke vraagstukken

André de Hoogh benoemd in adviescommissie volkenrechtelijke vraagstukken

De ministerraad heeft op voorstel van minister Koenders van Buitenlandse Zaken ingestemd met de benoeming van André de Hoogh en Annebeth Rosenboom als leden van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV).

Lees verder

7th International Conference on Speech Motor Control July 5 - 8, 2017

7th International Conference on Speech Motor Control July 5 - 8, 2017

Lees verder

Tentoonstelling 'Gelukkig gezond!' toont geschiedenis van de gezonde levensstijl

Gezond leven is in. Maar hoe nieuw is deze trend? De tentoonstelling 'Gelukkig Gezond! Histories of Healthy Ageing' laat zien dat een gezonde levensstijl al sinds de oudheid wordt gekoppeld aan zes factoren: klimaat, dieet, lichaamsbeweging, slaappatronen, detox en emotionele balans. Deze onderwerpen vormen de rode draad van de tentoonstelling die vanaf 22 juni 2017 te zien is in het Universiteitsmuseum Groningen.

Lees verder

Let op: studenten maximaal aantal verlengingen binnenkort bereikt

maximaal aantal verlengingen binnenkort bereikt

Lees verder