Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 22 juni 2017

Radboud Universiteit: Noelle Aarts benoemd tot hoogleraar Socio-ecological Interactions

Noelle Aarts benoemd tot hoogleraar Socio-ecological Interactions
Prof. Noelle Aarts is met ingang van 1 september 2017 benoemd tot hoogleraar Socio-ecological Interactions aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.
Lees verder

'Verduurzamen kan sneller met breder perspectief'
Duurzaamheidsanalyses zoals die nu worden gemaakt, hebben te weinig effect. Milieukundige Michiel Zijp doet voorstellen die het draagvlak voor maatregelen vergroten; hij promoveert op 3 juli aan de Radboud Universiteit.
Lees verder

Gebaren stimuleren taalontwikkeling bij Downsyndroom
Gedragsonderzoeker Stijn Deckers laat zien dat gebaren de taalontwikkeling van kinderen met Downsyndroom ondersteunen en pleit voor veel meer aandacht voor alternatieve communicatievormen (promotie 29 juni).
Lees verder