Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 26 juni 2017

Radboud Universiteit Nijmegen: ‘Verduurzamen kan sneller met breder perspectief’

'Verduurzamen kan sneller met breder perspectief'
Duurzaamheidsanalyses zoals die nu worden gemaakt, hebben te weinig effect. Milieukundige Michiel Zijp doet voorstellen die het draagvlak voor maatregelen vergroten; hij promoveert op 3 juli aan de...
Lees verder

Gebaren stimuleren taalontwikkeling bij Downsyndroom
Gedragsonderzoeker Stijn Deckers laat zien dat gebaren de taalontwikkeling van kinderen met Downsyndroom ondersteunen en pleit voor veel meer aandacht voor alternatieve communicatievormen (promotie...
Lees verder

Gert von Helden benoemd tot bijzonder hoogleraar IR Spectroscopy of Biomacromolecules
Dr. Gert von Helden is met ingang van 1 mei 2017 benoemd tot bijzonder hoogleraar Infrared Spectroscopy of Biomacromolecules.
Lees verder