Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 26 juni 2017

PO Raad: Vakbonden kondigen collectieve actie op 27 juni aan

Vakbonden kondigen collectieve actie op 27 juni aan
De PO-Raad heeft vandaag een formele aankondiging van de collectieve actie ontvangen van de onderwijsvakbonden AOb, CNV onderwijs, AVS, FvOv en FNV. De bonden roepen hun leden op tot een collectieve actie op dinsdag 27 juni a.s. om gedurende het eerste uur geen lesgevende taken te verrichten.
Lees verder

Een update over de afwikkeling gewichtencontrole en bezwaarprocedure
In juni hebben ongeveer negentig schoolbesturen een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ontvangen met daarin een aangepast overzicht vaststelling telling (OVT). Om te voorkomen dat dit leidt tot een negatieve bijstelling van de bekostiging voor onderwijsachterstandenbeleid kunnen scholen...
Lees verder

Beloning primair onderwijs tot 25% lager dan voortgezet onderwijs
Het salaris voor een leraar in het primair onderwijs is tot 25% lager dan dat voor een leraar in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit de brief die de bewindslieden van OCW op 26 juni naar de Tweede Kamer sturen. Ze leggen de verantwoordelijkheid voor het salaris voornamelijk bij de sociale...
Lees verder