Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 9 juni 2017

PO Raad: Senaat neemt wetsvoorstel Toekomstbestendig onderwijsaanbod aan

Senaat neemt wetsvoorstel Toekomstbestendig onderwijsaanbod aan
In navolging van de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer op 6 juni het wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod aangenomen. Dit wetsvoorstel vereenvoudigt het om scholen om te zetten, uit te breiden met een richting of te verplaatsen. Schoolbesturen worden met deze maatregelen in staat gesteld...
Lees verder

Kennis leerlingen van natuur en techniek gelijk gebleven
De kennis van basisschoolleerlingen op het gebied van biologie, natuurkunde en techniek is ten opzichte van 2010 gelijk gebleven. Dit blijkt uit Peil.Natuur en Techniek, het peilingsonderzoek dat in schooljaar 2015/2016 onder verantwoordelijkheid van de inspectie is uitgevoerd naar de kerndoelen op...
Lees verder

Academische leraren in gesprek over carrièreperspectieven in het primair onderwijs
Jonge, academisch geschoolde leraren, de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) en de PO-Raad zijn voor de derde keer samengekomen om verder te praten over de rol en positie van academici binnen het primair onderwijs.
Lees verder