Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 29 juni 2017

PO Raad: Nieuw in Dashboard passend onderwijs: tlv's vergelijken

Nieuw in Dashboard passend onderwijs: tlv's vergelijken
De afgelopen maanden is er weer hard gewerkt aan het Dashboard passend onderwijs, het instrument dat samenwerkingsverbanden inzicht geeft in hun eigen cijfers en trends. De belangrijkste nieuwe ontwikkeling: samenwerkingsverbanden kunnen nu zelf informatie over hun tlv's uploaden, met als doel een...
Lees verder

Zes tips voor een schone school
Leerlingen én leerkrachten presteren beter in een schone school. Maar als het lokaal bijvoorbeeld vol ligt met knutselwerkjes kunnen schoonmakers hun werk niet goed doen. Daarom wijst de PO-Raad alle scholen op de animatiefilmpjes van schoonmaak- en glazenwassersbranche OSB.
Lees verder

Bereken hoeveel uw gemeente ontvangt voor onderwijshuisvesting
De PO-Raad heeft de tool voor het berekenen van de uitkering die gemeenten ontvangen voor onderwijshuisvesting geactualiseerd. Deze gegevens geven geen absolute zekerheid maar zijn vooral bedoeld om, wanneer nodig, het gesprek aan te gaan met de gemeente. In het op overeenstemming gerichte overleg...
Lees verder