Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 6 juni 2017

PO Raad: Instrumenten en financiële tegemoetkomingen banenafspraak structureel beschikbaar

Instrumenten en financiële tegemoetkomingen banenafspraak structureel beschikbaar
De ministeries van OCW en SZW hebben in een brief aan schoolbesturen aangegeven dat alle instrumenten en financiële tegemoetkomingen waar scholen een beroep op kunnen doen als zij in het kader van de banenafspraak een werknemer met een arbeidsbeperking aannemen, structureel beschikbaar zijn.
Lees verder

Werken aan internationalisering? Vraag subsidie aan
Kan uw school een extra stimulans gebruiken voor internationaliseringsactiviteiten? Bekijk dan eens de subsidiemogelijkheden van de nieuwe Regeling Internationalisering PO en VO (IPV-regeling).
Lees verder

PO-front kondigt petitie en prikactie op 27 juni aan
Op dinsdag 27 juni zullen veel basisschoolleerkrachten in Nederland een uur later starten met hun les dan normaal. Dat kondigde PO in actie vanavond aan in Jinek. De organisaties die verenigd zijn in het PO-front zullen op deze dag bovendien een petitie aanbieden in Den Haag. Hierin roepen zij de...
Lees verder