Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 19 juni 2017

Oproep aan correctoren voortgezet onderwijs: vul enquête vakverenigingen in!

Oproep aan correctoren voortgezet onderwijs: vul enquête vakverenigingen in!
Ook dit jaar organiseren de vakverenigingen in het voortgezet onderwijs een enquête over de tijd die gemoeid gaat met het nakijken van de examens en de zorgvuldigheid waarmee dit gebeurt. Er is een enquête voor de eerste correctie en voor de tweede correctie. Omdat er ook vragen zijn over hoe de...
Lees verder

Nieuwe cao Onderwijsadviesbureau Twente (ObT) beschikbaar
De nieuwe cao voor het Onderwijsadviesbureau Twente is nu digitaal beschikbaar. De afspraken hebben een looptijd van twee jaar. Naast een loonsverhoging van 1,5% (2017) en 1% (2018), gaat het vooral om tekstuele wijzigingen.
Lees verder

Online video als manifest voor beter imago mbo-student
Het mbo kampt regelmatig met een negatief imago. Ook studenten hebben hier geregeld last van. Onder meer bij het vinden van stages maar ook in hun directe omgeving. Geheel ten onrechte, aldus mbo-leermiddelenleverancier Studers.Studers wil juist de mbo-student in haar kracht zetten en de waarde van...
Lees verder

Prikactie is geen staking
Na het aankondigen van de prikactie op 27 juni is, met name in de media en bij besturen, het beeld ontstaan dat er die dag gestaakt gaat worden. Dat is niet zo. CNV Onderwijs en de andere bonden roepen hun achterban niet op om op 27 juni het werk te onderbreken. Het gaat om een andere invulling van...
Lees verder

Wat is de rol van de MR bij sollicitaties op school?
De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR) heeft instemmingsrecht op het aanstellings- en ontslagbeleid (WMS 12.1.o). Dat gaat dus om algemene afspraken over procedures en criteria die bij aanstelling en ontslag gehanteerd worden, zoals bijvoorbeeld ook afspraken over...
Lees verder

Samen voor goed onderwijs!
CNV Onderwijs komt in actie voor goed onderwijs, voor nu en de toekomst. Samen met #POinactie, de andere bonden en de PO-Raad laat CNV Onderwijs een duidelijke boodschap horen aan het nieuwe kabinet: 'Investeer in het basisonderwijs'.  Het POfront pleit voor minder werkdruk en meer salaris. Dat is...
Lees verder

Eerst diploma, dan werk
'Het is fantastisch als pabostudenten werkgaranties krijgen, maar laat ze wel eerst rustig hun diploma halen', zegt voorzitter Loek Schueler van CNV Onderwijs. Door het groeiende lerarentekort krijgen derde en vierdejaars pabostudenten al betaalde banen aangeboden. Schueler: 'Maar het leraarschap is...
Lees verder