Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 29 juni 2017

Onderwijstalenten: Onderzoek naar Pabo als voorbereiding op het brede beroep van leerkracht

Onderzoek naar Pabo als voorbereiding op het brede beroep van leerkracht
De uitval van startende leerkrachten tijdens de eerste vijf jaar van hun carrière is 25%. De match tussen de verwachtingen van een startende leerkracht en wat een school biedt, kan dus beter. Eenmaal werkend in de basisschool gaat het niet meer alleen om de lespraktijk, maar ook om werkomgeving. Zowel...
Lees verder

Symposium 'van hart tot hart'
Welkom op het symposium 'Van hart tot hart...' dat op 6 oktober 2017 georganiseerd wordt door Driestar Educatief in Gouda van 15.30u tot 20.30u. Het symposium gaat over het brengen van Gods Woord bij het kinderhart door luisteren, spreken, zingen en bidden. Het is bedoeld voor leerkrachten, ouders en ambtsdragers. Wiebelende...
Lees verder

Symposium Wetenschap en Techniek Gouda voor primair onderwijs
Welkom op het symposium Wetenschap en techniek dat Driestar Educatief samen met techniekpunt Gouda op 11 oktober van 13.00-18.00u organiseert. Deze middag is bedoeld voor alle leraren die meer willen leren over het stimuleren van een onderzoekende en ontdekkende houding bij kinderen. Het programma is zo opgebouwd dat er veel ruimte...
Lees verder