Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 22 juni 2017

Nieuwsbrief vmbo

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier
Nieuwsbrief vmbo  

 

Via deze nieuwsbrief informeert SLO u over de manier waarop SLO samen met het onderwijsveld invulling geeft aan leerplanontwikkeling binnen het vmbo en over nieuwe ontwikkelingen in projecten. Daarnaast wordt u voorzien van handige verwijzingen en downloads waarmee u direct aan de slag kunt.

 

Meld u aan! G/TL-conferentie

Op donderdag 12 oktober organiseren Platform-TL, Toptraject vmbo-mbo-hbo en SLO een conferentie over 'gelijke kansen in het onderwijs'. De conferentie is bedoeld voor docenten en afdelings- en schoolleiders in de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo en vindt plaats in De Reehorst in Ede. Na een plenaire inleiding over 'Kansengelijkheid, ketensamenwerking en onderwijs op maat' zijn er twee rondes met workshops over onder andere werken aan gedifferentieerd onderwijs, praktische vakken in vmbo-tl, LOB en coaching van leerlingen op het leerproces. In alle workshops staan ervaringen van scholen centraal. Meer informatie en inschrijven >>

 

Formatief evalueren werkt

Het implementeren is nog een uitdaging. Maar dat formatief evalueren wérkt, voor zowel leerling als docent is volgens leraren van drie scholen uit de

Leernetwerken van SLO en VO-raad een feit. In een artikel op de door OCW gehoste website Leraar.nl praten de leraren over hun ervaringen met formatief evalueren. Lees het artikel >>

 

Status tussendoelen kernvakken

De tussendoelen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde zullen geen wettelijke status krijgen. De tussendoelen zijn voorbeeldmatige uitwerkingen van de kerndoelen, eind vmbo 2 en havo-vwo 3, zoals die ook voor de andere vakken zijn beschreven. (Leerplan in beeld).

De tussendoelen voor de kerndoelen waren door SLO ontwikkeld met het oog op de Diagnostische tussentijdse toets (DTT). Nu de pilot DTT eind 2017 wordt afgerond en er geen verplichte tussentijdse toets voor het onderwijs zal komen, is er geen aanleiding om een wettelijke status aan deze tussendoelen toe te kennen.

 

Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming

Wat draagt onderwijs bij aan de ontwikkeling van de 'binnenwereld' van kinderen en jongeren? Hoe kunnen we hen helpen om zelfbewuste, vrije, gelukkige volwassenen te worden? Wat zijn de mogelijkheden en grenzen van het onderwijs? Op donderdag 28 september a.s. organiseert SLO een inspiratiemiddagbijeenkomst voor leraren in het po

en vo over de praktijken, theorieën en curricula voor persoonsvorming. We gaan in gesprek over bestaande praktijken van persoonsvorming en onderzoeken hoe we vanuit concepten tot praktijken kunnen komen. Meer informatie en aanmelden >>

 

Leraren gezocht, niet om les te geven…

SLO zoekt leraren in het po en vo, om samen leermiddelen te beoordelen op hun innovativiteit aan de hand van vijf criteria. Producten die aan deze criteria voldoen worden geplaatst op www.onderwijsinnovatie-etalage.nl, een initiatief van Kennisnet, SLO, GEU, PO-Raad, VO-raad en de schoolleveranciers. Voor het beoordelen en beschrijven van een leermiddel ontvangt u € 230 (bruto). Er is per keer maximaal een dagdeel mee gemoeid. Geïnteresseerd? Stuur een e-mail.

 

Optimaal inzetten van het schoolexamen

Wilt u van het examenprogramma, bestaande uit een profielvak en keuzevakken, een passend en kwalitatief goed toets- en onderwijsprogramma maken? Vanaf oktober 2017 wordt de (verdiepende) training voor praktijkdocenten vmbo weer aangeboden. Tijdens twee dagdelen werkt u samen

met collega's van andere scholen onder leiding van ervaren leerplanontwikkelaars van SLO aan de kwaliteit van het schoolexamen. Meer informatie en aanmelden >>

 

BSM- en LO2- netwerk naar KVLO

Na een dienstverband van 14 jaar verlaat Eric Swinkels SLO. Binnen de vakgroep bewegingsonderwijs en sport was hij onder andere verantwoordelijk voor de examenvakken BSM op havo/ vwo en LO2 op vmbo. Het BSM-netwerk wordt per 1 augustus a.s. ondergebracht bij de KVLO. Eric Swinkels zal als inhoudelijk expert van het BSM-netwerk meeverhuizen naar de KVLO en als onderwijsadviseur deel gaan uitmaken van het team onderwijs. Voor meer informatie over het BSM- en LO2-netwerk: Eric Swinkels via bsm-lo2@kvlo.nl

 

OnderwijsTopTalentPrijs

In 2017 is SLO partner van de OnderwijsTopTalentPrijs. Het INOP organiseert de OnderwijsTopTalentPrijs (OTTP) al 15 jaar en reikt de prijs jaarlijks uit aan talentvolle afstudeerders aan pabo's en eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen. SLO wil als partner van de OTTP aandacht vragen voor curriculumbewustzijn bij leraren in opleiding. Zij gaat dit doen samen met verschillende partners uit het onderwijsveld. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Onderwijsweek op donderdag 5 oktober 2017 in Nijmegen, Nationaal Onderwijsstad 2017-2018. Lees meer >>

Opleidingen kunnen studenten aanmelden via deze website.

 

Zomergroet

Dit is de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2016/2017. Wij wensen u een fijne vakantie!

 

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt rond 14 september 2017.

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van SLO, sector vmbo.

 

Nummer 52
juni 2017
INHOUDSOPGAVE:
Meld u aan! G/TL-conferentie
Formatief evalueren werkt
Status tussendoelen kernvakken
Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming
Leraren gezocht, niet om les te geven…
Optimaal inzetten van het schoolexamen
BSM- en LO2- netwerk naar KVLO
OnderwijsTopTalentPrijs
Zomergroet
Als nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling werkt SLO aan kwalitatief hoogstaande en duurzame onderwijsontwikkeling voor individu, schoolorganisatie en maatschappij.
Aanmelden | Afmelden van deze nieuwsbrief Mail a friend