Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 21 juni 2017

Nieuwsbrief tweede fase

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier
Nieuwsbrief tweede fase  

 

Via deze nieuwsbrief informeert SLO u over de manier waarop SLO samen met het onderwijsveld invulling geeft aan leerplanontwikkeling binnen de tweede fase van het voortgezet onderwijs en over nieuwe ontwikkelingen in projecten. Daarnaast wordt u voorzien van handige downloads waarmee u direct aan de slag kunt.

 

Leraren gezocht, niet om les te geven…

SLO zoekt leraren in het po en vo, om samen leermiddelen te beoordelen op hun innovativiteit aan de hand van vijf criteria. Producten die aan deze criteria voldoen worden geplaatst op www.onderwijsinnovatie-etalage.nl, een initiatief van Kennisnet, SLO, GEU, PO-Raad, VO-raad en de schoolleveranciers. Voor het beoordelen en beschrijven van een leermiddel ontvangt u € 230 (bruto). Er is per keer maximaal een dagdeel mee gemoeid. Geïnteresseerd? Stuur een e-mail.

 

Nieuw examenprogramma CKV h/v van start

´Kunst actief meemaken´ is het motto van het nieuwe examenprogramma CKV. Dit examenprogramma wordt komend schooljaar (2017-2018) ingevoerd voor de leerlingen uit klas 4 van havo en vwo. Het uiteindelijke examencijfer zal voor havo worden toegekend in examenjaar 2019 en voor vwo in 2020. Ter informatie en inspiratie van de docent CKV heeft SLO afgelopen jaar de digitale

handreiking schoolexamen CKV havo/vwo ontwikkeld. Hieraan zijn nu de vier nog ontbrekende voorbeelduitwerkingen van de dimensies toegevoegd. Het gaat om: schoonheid en lelijkheid, individueel en coöperatie, herkenning en vervreemding, lokaal en globaal. Handreiking schoolexamen CKV >>

 

Internationalisering en IJSO2017; meld uw school nu aan!

De 14e International Junior Science Olympiad (IJSO) wordt komend schooljaar van 3 t/m 12 december in Nederland gehouden. Wij zoeken gastscholen die een groep van zes internationale leerlingen met een Nederlandse begeleider willen ontvangen om de leerlingen zo kennis te laten maken met het Nederlandse onderwijs. Havo- en vwo-scholen kunnen zich tot uiterlijk 1 oktober a.s. aanmelden. Wilt u aanmelden of eerst meer informatie? Stuur een e-mail naar het projectbureau: info@ijso2017.nl. Lees meer >>

 

Formatief evalueren werkt

Het implementeren is nog een uitdaging. Maar dat formatief evalueren werkt, voor zowel leerling als docent is volgens leraren van drie scholen uit de

Leernetwerken van SLO en VO-raad een feit. In een artikel op de door OCW gehoste website Leraar.nl praten de leraren over hun ervaringen met formatief evalueren. Lees het artikel >>

 

Status tussendoelen kernvakken

De tussendoelen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde zullen geen wettelijke status krijgen. De tussendoelen zijn voorbeeldmatige uitwerkingen van de kerndoelen, eind vmbo 2 en havo-vwo 3, zoals die ook voor de andere vakken zijn beschreven. (Leerplan in beeld).

De tussendoelen voor de kerndoelen waren door SLO ontwikkeld met het oog op de Diagnostische tussentijdse toets (DTT). Nu de pilot DTT eind 2017 wordt afgerond en er geen verplichte tussentijdse toets voor het onderwijs zal komen, is er geen aanleiding om een wettelijke status aan deze tussendoelen toe te kennen.

 

Nieuw programma bedrijfseconomie en nascholing

In augustus 2018 start in de vierde klassen van havo en vwo het nieuwe programma 'bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid'. Het Expertisecentrum Economie en Handel organiseert in samenwerking met SLO voor komend schooljaar een nascholing. Hierin is naast vakinhoud ook aandacht voor de didactiek, zoals de betekenis van de diverse handelingswerkwoorden. Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel is een kennisbank en inspiratiebron voor opleiders, studenten van de lerarenopleidingen en voor docenten in het voortgezet onderwijs. Meer informatie en inschrijven >>

 

Helen Zegelaar wint Nationale Scheikundeolympiade

Helen Zegelaar (17 jaar, 6V) van het Bernardinuscollege in Heerlen is de winnaar van de 38e Nationale Scheikundeolympiade (NSO). De NSO werd gehouden van 8 t/m 15 juni aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aan de NSO-voorrondes deden zo'n 4000 scholieren mee. Aan de finale hebben 14 jongens en 5 meisjes deelgenomen;

14 uit 6 vwo en 5 uit 5 vwo. Daniil Soloviev (17 jaar, 6V) van het St. Stanislascollege in Delft behaalde de tweede prijs, Sietse Dijt (17 jaar, 5V) uit Eelde van het Maartenscollege de derde en de vierde prijs voor Jim Wittebol (18 jaar, 6V) uit Grootebroek van het Martinuscollege. Lees meer >>

 

Wiskunde: onderwijs meets onderzoek 2017

Op 12 juni 2017 is in Utrecht voor de tweede keer de conferentie ´Onderwijs meets onderzoek´ gehouden. SLO organiseerde deze conferentie in samenwerking met de NVvW en de Universiteit Utrecht. Zestig wiskundigen - onderzoekers en docenten – gingen met elkaar in gesprek. Susanne Prediger (TU Dortmund) ging in de plenaire lezing in op de ontwikkeling van een lesmethode wiskunde door een team van onderzoekers en ontwikkelaars. Er waren workshops, een postermarkt en Birgit Pepin (TU Eindhoven) verzorgde de slotlezing over de interactie van wiskundedocenten met digitale middelen. De deelnemers waren het erover eens dat in 2018 een derde editie georganiseerd moet worden.

 

SLO zoekt informaticadocenten

Wilt u als informaticadocent samen met informaticaonderzoekers en –didactici werken aan het ontwikkelen van materiaal en scholing rondom de keuzethema's van het nieuwe examenprogramma informatica? Meldt u zich dan aan voor een van de themateams die in de periode 2017-2023 aan de slag gaan om deze keuzethema's uit te werken in concreet lesmateriaal. Hiervoor is de inzet van een groot aantal informaticadocenten vereist. Interesse? Stuur een e-mail naar: Jos Tolboom.

 

Winnaars Nederlandse Biologie Olympiade

Na een strenge voorselectie en een intensieve finaleweek met colleges, practica en toetsen zijn de beste biologieleerlingen van Nederland van dit jaar geselecteerd. Zij zullen eind juli ons land vertegenwoordigen bij de Internationale Biologie Olympiade in het Verenigd Koninkrijk. Marieke Smit uit Barendrecht van de school De Passie te

Rotterdam won de finale. Zij wordt vergezeld door de rest van de top 4: Niels Appelman (Tabor College, Hoorn), Lieke ten Have (Hondsrug College, Emmen) en Corijn Rudrum (Pantarijn, Wageningen). SLO is de overkoepelend coördinator van de nationale olympiades. Lees meer >>

 

OnderwijsTopTalentPrijs

In 2017 is SLO partner van de OnderwijsTopTalentPrijs. Het INOP organiseert de OnderwijsTopTalentPrijs (OTTP) al 15 jaar en reikt de prijs jaarlijks uit aan talentvolle afstudeerders aan pabo's en eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen. SLO wil als partner van de OTTP aandacht vragen voor curriculumbewustzijn bij leraren in opleiding. Zij gaat dit doen samen met verschillende partners uit het onderwijsveld. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Onderwijsweek op donderdag 5 oktober 2017 in Nijmegen, Nationaal Onderwijsstad 2017-2018. Lees meer >>

Opleidingen kunnen studenten aanmelden via deze website.

 

BSM- en LO2- netwerk naar KVLO

Na een dienstverband van 14 jaar verlaat Eric Swinkels SLO. Binnen de vakgroep bewegingsonderwijs en sport was hij onder andere verantwoordelijk voor de examenvakken BSM op havo/ vwo en LO2 op vmbo. Het BSM-netwerk wordt per 1 augustus a.s. ondergebracht bij de KVLO. Eric Swinkels zal als inhoudelijk expert van het BSM-netwerk meeverhuizen naar de KVLO en als onderwijsadviseur deel gaan uitmaken van het team onderwijs. Voor meer informatie over het BSM- en LO2-netwerk: Eric Swinkels via bsm-lo2@kvlo.nl

 

Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming

Wat draagt onderwijs bij aan de ontwikkeling van de 'binnenwereld' van kinderen en jongeren? Hoe kunnen we hen helpen om zelfbewuste, vrije, gelukkige volwassenen te worden? Wat zijn de mogelijkheden en grenzen van het onderwijs? Op donderdag 28 september a.s. organiseert SLO een inspiratiemiddagbijeenkomst voor leraren in het po

en vo over de praktijken, theorieën en curricula voor persoonsvorming. We gaan in gesprek over bestaande praktijken van persoonsvorming en onderzoeken hoe we vanuit concepten tot praktijken kunnen komen. Meer informatie en aanmelden >>

 

Winnaars Aardrijkskunde Olympiade naar Servië

Van 7 t/m 9 juni is de landelijke finale van de Aardrijkskunde Olympiade gehouden in Utrecht op de Hogeschool Utrecht. De leerlingen kregen een theorietoets en veldwerk om uit te voeren. Zij moesten bewijzen waar de Kromme Rijn heeft gelopen in het veldwerkgebied tussen de Uithof, Zeist en de huidige loop bij Bunnik. De algemeen winnaar van de olympiade is David Waijers van het Willem Lodewijk Gymnasium uit Groningen. Hij gaat in augustus a.s. samen met de drie andere finalisten, Zuzanna Fendor (Theresialyceum, Tilburg), Tom van der Velde (CSG Prins Maurits, Middelharnis) en Roos van der Togt (Huygens College, Heerhugowaard) Nederland vertegenwoordigen tijdens de Internationale Aardrijkskunde Olympiade in Belgrado, Servië.

 

Zomergroet

Dit is de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2016/2017. Wij wensen u een fijne vakantie!

 

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt rond 14 september 2017.

 

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van SLO, sector tweede fase.

 

Nummer 64
juni 2017
INHOUDSOPGAVE:
Leraren gezocht, niet om les te geven…
Nieuw examenprogramma CKV h/v van start
Internationalisering en IJSO2017; meld uw school nu aan!
Formatief evalueren werkt
Status tussendoelen kernvakken
Nieuw programma bedrijfseconomie en nascholing
Helen Zegelaar wint Nationale Scheikundeolympiade
Wiskunde: onderwijs meets onderzoek 2017
SLO zoekt informaticadocenten
Winnaars Nederlandse Biologie Olympiade
OnderwijsTopTalentPrijs
BSM- en LO2- netwerk naar KVLO
Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming
Winnaars Aardrijkskunde Olympiade naar Servië
Zomergroet
Als nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling werkt SLO aan kwalitatief hoogstaande en duurzame onderwijsontwikkeling voor individu, schoolorganisatie en maatschappij.
Aanmelden | Afmelden van deze nieuwsbrief Mail a friend