Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 13 juni 2017

Nieuwsbrief Stichting School & Veiligheid, juni 2017

wit


Juni 2017

balk
logo SSV
foto

week-tegen-pesten-logoCalamiteitenteam
Ook ná een calamiteit, bel School & veiligheid

Stichting School & Veiligheid en KPC Groep bundelen hun krachten. Met ingang van heden kunnen scholen bij ernstige calamiteiten via Stichting School & Veiligheid een beroep doen op het calamiteitenteam. Het calamiteitenteam is via de helpdesk van Stichting School & Veiligheid te bereiken op telefoonnummer 030 - 285 66 16. Scholen zijn zo verzekerd van hoogwaardig preventief advies of ondersteuning bij een calamiteit.

  po, vo, mbo 

 

Wijs op schoolreis
Infoblad

Een schoolreis is een leuk onderdeel van het schoolprogramma. Om ongewenste situatie te voorkomen is het belangrijk om rekening te houden met de veiligheid. Welke maatregelen kunt u nemen om ervoor te zorgen dat de schoolreis zo veilig mogelijk verloopt? Ons informatieblad Wijs op schoolreis biedt tips en informatie hierover.

info label po, vo, mbo

 

 

Online pesten. Pak 't aan!
Thema Week Tegen Pesten 2017

Online pesten. Pak ’t aan! Dat is het thema van de Week Tegen Pesten 2017. De week wordt gehouden van 18 t/m 22 september. Leerkrachten krijgen via de website www.weektegenpesten.com handvatten en tips voor het voorkomen en aanpakken van online pesten. Dit doen ze niet alleen. Samenwerking met ouders, het team en de leerlingen is daarbij onmisbaar. Online pesten pak je samen aan!

info label po, vo

 

 

Regiobijeenkomsten
Omgaan met een calamiteit op school

Op 11, 18 en 25 oktober organiseert Stichting School & Veiligheid regionale bijeenkomsten van het calamiteitenteam. Deze bijeenkomsten zijn gericht op bewustwording van rollen en verantwoordelijkheden bij ernstige calamiteiten. In de vorm van een simulatie worden casussen geoefend. U leert hoe de school zich goed kan voorbereiden op een onverhoopte calamiteit, wie daarvoor nodig is en hoe om te gaan met media. Schoolleiders en schoolbesturen inclusief regionale veiligheidspartners zijn van harte uitgenodigd om kosteloos deel te nemen.

info label po, vo, mbo

 

 

Omgaan met extreem gedrag en polarisatie
Nieuwe module

Stichting School & Veiligheid en Augeo hebben een nieuwe, digitale module ontwikkeld: Omgaan met extreem gedrag en polarisatie. Deze korte module helpt leraren in het voortgezet onderwijs en mbo om op school en in de klas het gesprek hierover aan te gaan. Wanneer extreme uitspraken en vooroordelen bespreekbaar zijn op school, ontstaat er immers meer begrip en veiligheid.

info label vo, mbo

 

 

School en seksuele diversiteit 
Themanummer Van Twaalf tot Achttien

Marinus Schouten is namens Stichting School & Veiligheid uitgenodigd als gastredacteur van het juninummer van Van Twaalf tot Achttien, vaktijdschrift voor voortgezet onderwijs. Samen met de redactie van Van Twaalf tot Achttien verzorgde School & Veiligheid dertien gesprekken met leerlingen, docenten en adviseurs. Daarin staat de relatie centraal van het thema ‘seksuele en genderidentiteit’ met het voortgezet onderwijs. Het nummer bevat ook acht rubrieken met tips die je als docent meteen in de klas, binnen het team of op het schoolplein kunt toepassen.

info label vo

 

 
Klachtrecht in het mbo
Verplicht

Mbo-instellingen zijn vanaf augustus 2017 verplicht een klachtenregeling te hebben die laagdrempelig, openbaar, eenvoudig vindbaar en onafhankelijk is. Met deze wettelijke verankering van het klachtrecht wordt de rechtspositie van studenten versterkt. De MBO Raad heeft samen met JOB (Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs) een servicedocument gemaakt om scholen te ondersteunen bij het invoeren van wettelijke verplichtingen rond het klachtrecht en aanpassingen van bestaande klachtenregelingen.

info label mbo

 

 

Een relatie tussen een docent en een leerling
Strafbaar?

Zij is 17 en hij is 29. Ze hebben een relatie. Zij is leerling, hij docent. Op school vindt iedereen het oké. Ze zijn stapelverliefd en ach, volgend jaar doet ze examen en is ze van school. Moet kunnen, toch? Bekijk het antwoord op de veelgestelde vraag: Is een relatie tussen een docent en een leerling strafbaar?

info label po, vo, mbo

 

 

Van binnen naar buiten
Blog ambassadeur Anne Arink

Onze ambassadeur Anne Arink vraag zich in dit blog af hoe ze kan bijdragen aan de vorming van haar leerlingen. Dit doet ze aan de hand van een zevental gewoonten gebaseerd op het boek van Stephan R. Covey: The Leader in Me. Want weet u wel zeker dat u uw leerlingen het juiste leert en meegeeft voor hun leven?

info label po, vo

 

 

Gluren bij de buren
Terugblik netwerkbijeenkomst sociale veiligheid

Het tweejarige project rond het actieplan Sociale Veiligheid werd op 17 mei afgesloten met de netwerkbijeenkomst Gluren bij de buren. Afgelopen twee jaar hebben de ambassadeurs veel mensen uit het onderwijs gesproken over sociale veiligheid. Op de netwerkbijeenkomst blikten ze terug op hun ambassadeurstijd en vertelden ze kort over de vragen en problemen die scholen hadden. De aanwezigen deelden hun ervaringen en gingen in gesprek. Met elkaar, want deze middag bleek opnieuw: werken aan sociale veiligheid op school doe je vooral sámen.

info label po, vo

 

 

De meester is homo
Artikel Aob Onderwijsblad

Leerlingen vertellen dat je lesbisch, homo-, biseksueel of transgender bent. Voor veel lhbt-leraren is dat ingewikkeld. Toch zijn er veel goede redenen om het wel te doen. Marinus Schouten van School & Veiligheid was een van de geïnterviewden in dit artikel in het Aob Onderwijsblad.

info label vo

 

 

lijn
Agenda uitgelicht

 

Een stevige basis
11/12 en 25/26 september 2017

 

plDeze vierdaagse intensieve training biedt u als vertrouwenspersoon de ‘stevige basis’ om het vertrouwenswerk op school professioneel uit te voeren. 

infolabel po, vo, mbo

 

Regiobijeenkomsten calamiteitenteam 
11, 18 en 25 oktober 2017 

 

Deze kosteloze bijeenkomsten voor schoolleiders, schoolbesturen en regionale veiligheidspartners, zijn gericht op bewustwording van rollen en verantwoordelijkheden bij ernstige calamiteiten.

infolabel po, vo, mbo

 

Conferentie voor vertrouwenspersonen
2  november 2017

 

plDit jaar gaat de conferentie voor vertrouwenspersonen in het voortgezet onderwijs over grensoverschrijdend gedrag van medewerkers. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

infolabel vo

meer agenda

lijnHelpdesk

week-tegen-pesten-logo
post
Vragen over pesten; advies over sociale veiligheid op school; ondersteuning bij een klachtafhandeling? Neem voor deze vragen en meer informatie rond sociale schoolveiligheid contact op met onze helpdesk:
030 - 285 66 16 (schooldagen 9.00-16.00 uur) of  
helpdesk@schoolenveiligheid.nl

nieuwsbrief

Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat.

twitter twitter pestweb logofacebook