Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 29 juni 2017

Nieuwsbrief Sociale Innovatie

Nieuwsbrief Sociale Innovatie juni 2017

Windesheim Online lezen

Nieuwsbrief Sociale Innovatie

Beste lezer
Nederland is kampioen flexibiliseren van werk. Flexibilisering maakt organisaties veerkrachtiger en innovatiever is de gedachte. Maar is dat wel zo? 

Lossere arbeidsrelaties kunnen soms bijdragen aan innovatie, aan groei van de werkgelegenheid, en aan het aantrekkelijker maken van werk. Maar uit recent onderzoek blijkt echter ook dat flexibilisering van werk een schaduwzijde heeft. Organisaties zijn minder bereid te investeren in de ontwikkeling van flexwerkers vergeleken met vaste krachten. Dit komt de slagkracht van organisaties op langere termijn niet ten goede. 
 
Menno Vos,
Associate lector Sociale Innovatie

Lees verder
 
Editie juni 2017
Ondersteuning bij optimale talentbenutting
Dialoogsessie technische werkgevers en studenten
Minor en onderzoek diversiteit
Ondersteuning bij optimale talentbenutting
Ondersteun leidinggevenden bij het optimaal benutten van het talent in uw organisatie.
Het lectoraat heeft tot doel organisaties (verder) te helpen in de ontwikkeling van kennis op het gebied van talentbenutting en wij werken hierbij graag samen met u. Wij komen dan ook graag in contact met organisaties die werk willen maken van talentbenutting.
Lees meer over talentbenutting
 
 
Dialoogsessie technische werkgevers en studenten
Het lectoraat Sociale Innovatie doet in opdracht van Tech Your Future onderzoek naar aantrekkelijk werkgeverschap in de technische sector.
In samenwerking met hogeschool Saxion hebben we een aantal dialoogsessies georganiseerd, waarin werkgevers in gesprek gaan met techniek studenten en docenten over het bedrijf van de toekomst en de skills die nodig zijn om daar te werken. Lees meer over de eerste bevindingen van deze dialoogsessies.
Lees meer over de eerste bevindingen van deze dialoogsessies
Minor en onderzoek diversiteit
Professionals krijgen in toenemende mate te maken met diversiteit in hun werkveld. Het is daarom belangrijk om als toekomstige professional te weten en te ervaren wat je nodig hebt om goed te kunnen werken in een diverse werkomgeving: inspelen op de diversiteit in wensen en behoeften van de mensen waarvoor je werkt (cliënten, afnemers etc.), en gebruik maken van de diversiteit aan kwaliteiten van de mensen waarmee je werkt (collega’s, leidinggevenden etc.).
Vanaf september 2017 gaat er een nieuw minorprogramma voor studenten van Windesheim van start. Tegelijkertijd met de minor gaat ook het onderzoek ‘Diversiteit en de professional’ van start.
Lees meer over de minor en het onderzoek
 
Volg ons via YouTube
Volg ons via Twitter
Volg ons via Facebook
Overall
Uw gegevens
Opleidingen en cursussen
Overig
Afmelden
Contact
© 2017 Hogeschool Windesheim - Privacy - Algemene voorwaarden - Disclaimer
Windesheim zet kennis in werking