Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 21 juni 2017

Nieuwsbrief primair onderwijs

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier
Nieuwsbrief primair onderwijs  

 

Via deze nieuwsbrief informeert SLO u over de manier waarop SLO samen met het onderwijsveld invulling geeft aan leerplanontwikkeling binnen het primair onderwijs en over nieuwe ontwikkelingen in projecten. Daarnaast wordt u voorzien van handige downloads waarmee u direct aan de slag kunt.

 

Save the date: Formatief evalueren in het po

Met formatief evalueren krijgen leraren en leerlingen inzicht in het leerproces en onderwijs op maat. Ook in het po staat het steeds meer in de belangstelling. Daarom organiseert SLO op 7 november 2017 in samenwerking met Bazalt en Onderwijs Maak Je Samen de conferentie Profiteren

van evalueren, formatief evalueren in primair onderwijs. Een dag vol informatie, inspiratie, interessante presentaties, workshops en praktijkvoorbeelden. Meer informatie of vooraanmelden >>

 

Netwerkdag taal in het basisonderwijs

Op 28 september 2017 houdt het Landelijk Netwerk Taal een netwerkdag met aandacht voor actuele thema's uit driehoek beleid, praktijk en wetenschap rond het taalonderwijs op de basisschool. Deze dag is zowel bedoeld voor taalcoördinatoren, taalspecialisten en andere geïnteresseerden in taalonderwijs in het po. Deze dag vindt plaats in

Cursus- en vergadercentrum Domstad. Meer informatie en aanmelden >>

 

Save the date: Overgang po naar vmbo voor rekenen-wiskunde

Noteer 29 september 217 alvast in uw agenda. De NVvW, de NVORWO en SLO organiseren dan voor de tweede keer de conferentie Overgang PO naar VMBO voor rekenen-wiskunde. Hoe kan de aansluiting van po naar vmbo voor leerlingen zo soepel mogelijk verlopen? Leraren uit po en vo vertellen over hun ervaringen en producten. Kees Hoogland, expert op het gebied van rekenen-wiskunde in zowel po als vo, verzorgt de openingslezing over 'het succes bij rekenen-wiskunde'! Anneke Noteboom (SLO) gaat in de tweede plenaire lezing in op formatief evalueren binnen de reken-wiskundeles. Meer informatie >>

 

Natuur en techniek in het po gepeild

Op 31 mei publiceerde de Inspectie van het Onderwijs als onderdeel van Peil.onderwijs het peilingsonderzoek Natuur en Techniek. Peil.Natuur en Techniek geeft inzicht in het aanbod van basisscholen, de prestaties van leerlingen in groep 8 en de trends ten opzichte van de vorige peilingen in 2008 en 2010. Het biedt tal van aanknopingspunten voor een brede dialoog over de inhoud, kwaliteit en.

het niveau van het onderwijs in Natuur en Techniek. Peil.onderwijs is onderdeel van de stelselmonitoring door de inspectie. SLO levert een bijdrage aan de onderzoeken in de vorm van het ontwikkelen van domeinbeschrijvingen ten behoeve van de peilingsonderzoeken. Lees meer >>

 

OnderwijsTopTalentPrijs

In 2017 is SLO partner van de OnderwijsTopTalentPrijs. Het INOP organiseert de OnderwijsTopTalentPrijs (OTTP) al 15 jaar en reikt de prijs jaarlijks uit aan talentvolle afstudeerders aan pabo's en eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen. SLO wil als partner van de OTTP aandacht vragen voor curriculumbewustzijn bij leraren in opleiding. Zij gaat dit doen samen met verschillende partners uit het onderwijsveld. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Onderwijsweek op donderdag 5 oktober 2017 in Nijmegen, Nationaal Onderwijsstad 2017-2018. Lees meer >>

Opleidingen kunnen studenten aanmelden via deze website.

 

Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming

Wat draagt onderwijs bij aan de ontwikkeling van de 'binnenwereld' van kinderen en jongeren? Hoe kunnen we hen helpen om zelfbewuste, vrije, gelukkige volwassenen te worden? Wat zijn de mogelijkheden en grenzen van het onderwijs? Op donderdag 28 september a.s. organiseert SLO een inspiratiemiddagbijeenkomst voor leraren in het po

en vo over de praktijken, theorieën en curricula voor persoonsvorming. We gaan in gesprek over bestaande praktijken van persoonsvorming en onderzoeken hoe we vanuit concepten tot praktijken kunnen komen. Meer informatie en aanmelden >>

 

Leraren gezocht, niet om les te geven…

SLO zoekt leraren in het po en vo, om samen leermiddelen te beoordelen op hun innovativiteit aan de hand van vijf criteria. Producten die aan deze criteria voldoen worden geplaatst op www.onderwijsinnovatie-etalage.nl, een initiatief van Kennisnet, SLO, GEU, PO-Raad, VO-raad en de schoolleveranciers. Voor het beoordelen en beschrijven van een leermiddel ontvangt u € 230 (bruto). Er is per keer maximaal een dagdeel mee gemoeid. Geïnteresseerd? Stuur een e-mail.

 

Save the date: Conferentie Bijzonder begaafd

Op 12 oktober 2017 organiseert het Informatiepunt Onderwijs en Talentontwikkeling de jaarlijkse conferentie Bijzonder Begaafd met als thema: Gezien worden en jezelf laten zien. Het sociaal-emotionele welbevinden van begaafde leerlingen staat hierbij centraal. In het verlengde daarvan wordt er op 13 oktober een post-conferentie georganiseerd voor experts op het gebied van

begeleiding van begaafde leerlingen. De inschrijving is geopend vanaf 1 juli op de website van het Informatiepunt.

 

Zomergroet

Dit is de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2016/2017. Wij wensen u een fijne vakantie!

 

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt rond 14 september 2017.

 

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van SLO, sector primair onderwijs.

 

Nummer 50
juni 2017
INHOUDSOPGAVE:
Save the date: Formatief evalueren in het po
Netwerkdag taal in het basisonderwijs
Save the date: Overgang po naar vmbo voor rekenen-wiskunde
Natuur en techniek in het po gepeild
OnderwijsTopTalentPrijs
Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming
Leraren gezocht, niet om les te geven…
Save the date: Conferentie Bijzonder begaafd
Zomergroet
Als nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling werkt SLO aan kwalitatief hoogstaande en duurzame onderwijsontwikkeling voor individu, schoolorganisatie en maatschappij.
Aanmelden | Afmelden van deze nieuwsbrief Mail a friend