Brieven aan de Tweede Kamer

- Kamerbrief over evaluatie onderzoek passend onderwijs mbo (15/5)
Kamerbrief over de stand van zaken aanpak voortijdig schoolverlaten (8/5)

Internetconsultatie bekwaamheidseisen onderwijsondersteuners mbo

Investering van €49 miljoen in aansluiting mbo en arbeidsmarkt

15 samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven krijgen circa €15,9 miljoen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio te verbeteren. Lees het volledige nieuwsbericht. De nieuwe aanvraagronde loopt van 1 juni tot 1 juli 2017
Meer informatie over het investeringsfonds en de nieuwe aanvraagrondeSubsidie doorstroomprogramma's vmbo- mbo en vmbo havo

StudentLab: succesvoller van mbo naar hbo

Medio mei presenteerden ruim 200 studenten hun projecten om de doorstroom van mbo naar hbo te verbeteren. Lees het volledige nieuwsbericht. Bootcamps, skillcoaches, een doorstroom app, een education festival en een studievereniging speciaal voor doorstromers. Een greep uit de nieuwe, innovatieve en creatieve plannen. 
Meer informatie over StudentLab.

Samen sterk voor een sluitende regionale aanpakConferentie Onderweg met keuzedelen | Dien een voorstel in!

In het najaar van 2017 zijn mbo scholen een jaar aan de slag met keuzedelen. De MBO Raad en regieorganisatie Herziening MBO grijpen dit moment aan om op 13 oktober terug te blikken, aan de slag te gaan en vooruit te kijken tijdens de conferentie "Onderweg met keuzedelen". Dien ook een voorstel voor een sessie in, je hebt nog een week. 

Lees meer over de conferentie

Servicedocument Klachtenbehandeling in het mbo

Informatieportaal met cijfers over jongeren in een kwetsbare positieAdvies Onderwijsraad: Doordacht digitaal

De maatschappelijke gevolgen van digitalisering en technologie zijn ingrijpend en voltrekken zich in hoog tempo. De Onderwijsraad pleit in dit advies voor doordachte digitalisering, zodat het onderwijs optimaal profiteert van de mogelijkheden die digitalisering biedt.
Lees meer

Informatie over een leven lang ontwikkelen met MBO-certificatenMonitor Sociale Veiligheid in het mbo gaat dit najaar van start

Factsheet Financieel slim studeren met een beperking

Veel (aankomend) studenten in het hoger onderwijs zijn niet of niet volledig op de hoogte van alle financiële mogelijkheden die er zijn, en hoe en waar ze deze kunnen aanvragen. Studenten met een functiebeperking (bijv. dyslexie of ADHD) kunnen in bepaalde situaties aanspraak maken op extra financiële voorzieningen. 
Lees meer en bekijk de factsheet