Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 28 juni 2017

Mbo today: ‘MBO is beste voorbereiding op de arbeidsmarkt’

'MBO is beste voorbereiding op de arbeidsmarkt'
De vraag naar vakmensen groeit snel, zo blijkt uit nieuwe cijfers. Werkgevers bieden banen aan, maar jongeren doen er verstandig aan om eerst een opleiding af te ronden. Werkgevers hebben een groeiende behoefte aan vakmensen. Volgens Michaël van Straalen, voorzitter van SBB, is het belangrijk studenten te motiveren om de kansen te grijpen die in […]
Lees verder

Graafschap College steunt MBO-Manifest
Het Graafschap College heeft als eerste mbo-school in Nederland het MBO-Manifest ondertekend. Bestuurder Sarien Shkolnik hoopt dat meer scholen volgen. 'Wij hebben het manifest ondertekend omdat we het er van harte mee eens zijn', vertelt Sarien Shkolnik, vicevoorzitter van het college van bestuur van het Graafschap College. Het Manifest van de beroepsvereniging van mbo-opleiders bestaat […]
Lees verder

Steeds meer jongeren kiezen voor techniek
Het aantal jongeren dat een technische opleiding kiest stijgt sinds 2013 gestaag. In het mbo steeg het aantal bètatechnische studenten van 29 naar 32 procent. De doelen van het Techniekpact 2020 komen in zicht. Minister Bussemaker nam namens het kabinet de voortgangsrapportage van het Nationaal Techniekpact 2020 in ontvangst tijdens de Jaarconferentie. Volgens het rapport […]
Lees verder

ROC Leiden en ID College vormen zeven mbo-colleges
Minister Bussemaker keurt de fusie tussen ROC Leiden en het ID College goed. De nieuwe fusieschool gaat onderwijs verzorgen in zeven kleinschalige mbo-colleges. Al langer wordt door de scholen gekoerst op een onderlinge fusie. De Commissie Fusietoets Onderwijs, ingesteld om de wildgroei van onderwijsfusies af te remmen, keurt de voorgenomen fusie goed. Sterker nog: de […]
Lees verder