Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 19 juni 2017

Mbo today: Kandidaten gezocht voor ‘registerparlement’

Kandidaten gezocht voor 'registerparlement'
Vanaf vrijdag 16 juni tot 16 juli 2017 kunnen docenten zich kandidaat stellen als afgevaardigde van de deelnemersvergadering. Dit 'registerparlement' is straks bevoegd besluiten te nemen over het lerarenregister. De komende maand kunnen geïnteresseerde docenten uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zich kandidaat stellen voor de Deelnemersvergadering. Dit gremium bestaat […]
Lees verder

Extra impuls voor internationalisering mbo
De komende twee jaar stelt het ministerie van Onderwijs 300.000 euro beschikbaar om internationalisering in het mbo te ondersteunen. Studenten moeten 'internationaal competent' worden. De middelen zijn een rechtstreeks gevolg van het advies van de Onderwijsraad 'Internationaliseren met ambitie', waarin bepleit wordt dat alle leerlingen het onderwijs 'internationaal competent' moeten verlaten. Op basis van dit […]
Lees verder

Steun bij schoolbestuurders voor MBO-manifest
Op woensdag 14 juni overhandigde Marjolein Held, voorzitter van de bvmbo, het MBO-manifest aan het bestuur van de MBO Raad. Veel bestuurders steunen de wensen van de docenten. In maart lanceerde de bvmbo, de beroepsvereniging van mbo-opleiders, het MBO-manifest: een lijst met zeven punten die mbo-docenten nodig hebben om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Tot […]
Lees verder

SBB start offensief voor meer leerbanen
Volgens SBB zijn op dit moment 25.000 leerbanen beschikbaar. Via een grootscheepse campagne wordt gepoogd jongeren en jongvolwassenen te interesseren voor een leerwerkbaan. Volgens SBB wint de leerwerkbaan de laatste tijd weer aan populariteit. De afgelopen tijd heeft SBB zijn best gedaan om extra bbl-plekken te werven. Op dit moment zijn er zo'n 25.000 vacatures […]
Lees verder