Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 2 juni 2017

Mbo today: Groot deel Tweede Kamer wil af van onderwijsovereenkomst

Groot deel Tweede Kamer wil af van onderwijsovereenkomst
Binnen de nieuwe Tweede Kamer is veel kritiek op de onderwijsovereenkomst die studenten bij het begin van hun mbo-opleiding ondertekenen. Volgens Zihni Ă–zdil (GroenLinks) functioneert de overeenkomst vaak als wegstuurcontract. Diverse woordvoerders uitten tijdens een debat over 'Sterk beroepsonderwijs' kritiek op de individuele onderwijsovereenkomst. Harry van der Molen (CDA) vraagt zich af wat het nut […]
Lees verder

ING: meer jongeren moeten voor techniek kiezen
Er dreigt een groot tekort aan technische opgeleide vakmensen. Volgens onderzoekers van het Economisch Bureau van ING groeit het tekort jaarlijks met 20.000 groeit als niet meer jongeren voor technische opleidingen kiezen. Volgens het rapport 'Technisch mbo en arbeidsmarkt' kiezen te veel jongeren voor mbo-studies met lage baankansen. Het gaat dan bijvoorbeeld om opleidingen in […]
Lees verder

ICT-advies: 'Lerarenregister onnodig ingewikkeld'
De opzet van het lerarenregister is onnodig ingewikkeld gemaakt. Bureau ICT-toetsing adviseert om enkele gemaakte keuzes te heroverwegen. De komst van het lerarenregister heeft nogal wat administratieve consequenties. Alle scholen moeten straks registreren wie gedurende welke periode voor de klas heeft gestaan. Daarom is het Bureau ICT-toetsing (BIT) gevraagd een toets uit te voeren op […]
Lees verder

Netwerkgroep Schoolkosten maakt vliegende start
Het is al jaren een hoofdpijndossier: de hoogte van de schoolkosten. Welke opleidingskosten komen voor rekening van de school, welke voor de student? Tijdens het symposium over Leermiddelenbeleid & Schoolkosten in het mbo wisselden scholen ervaringen uit. Na het openingswoord door Ben Geerdink, bestuursvoorzitter van Rijn IJssel, volgen de sprekers elkaar in rap tempo op. […]
Lees verder