Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 14 juni 2017

LECSO: Werkateliers nieuw vmbo

Werkateliers nieuw vmbo
Ook het vso krijgt te maken met nieuwe beroepsgerichte programma’s in het vmbo. Vanaf 1 augustus 2017 kunnen die programma’s ingevoerd worden. Vso-scholen kunnen hierbij tegen specifieke vragen en problemen aanlopen. Speciaal voor het vso organiseert de Stichting Platforms VMBO vier series werkateliers. Doel hiervan is samen kennis op te bouwen, ervaringen uit te wisselen en vooral van elkaar te leren, want waar de één e
Lees verder

Aanvullende financiering EMB leerlingen.
U kunt weer gebruik maken van de regeling aanvullende financiering EMB leerlingen: Het aanvraagformulier kunt u vinden op https://www.duo.nl/zakelijk/images/60102-14-def.pdf , u moet bij vraag 10 het op 1 oktober 2016 aantal ingeschreven EMB leerlingen op uw school opgeven. (Zie de toelichting hieronder) Voor bijzondere bekostiging komen leerlingen in aanmerking die op 1 oktober 2016 staan ingeschreven op een school voor (voortgezet) speciaal o
Lees verder