Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 9 juni 2017

LECSO: Voortgang Implementatiescan

Voortgang Implementatiescan
Een tussenevaluatie van het gebruik van de Implementatiescan heeft positieve resultaten opgeleverd vanuit de huidige gebruikers. In overleg met het NJI werken we nu aan een koppeling met de ‘Participatiemonitor Jeugd’, zodat we én kwantitatieve gegevens én kwalitatieve gegevens hebben, om maximaaal werk te kunnen maken voor deze groep jongeren in een kwetsbare positie. De stuurgroep voor deze ontwikkeling is vast van pl
Lees verder

NRO-congres: Samen op Expeditie
Het jaarlijkse Congres van het NRO: onderzoek en onderwijs wordt dit jaar gehouden op woensdag 1 november 2017 in de Rijtuigenloods te Amersfoort. Ook vanuit het speciaal onderwijs zullen er dit keer belangrijke bijdragen te zien/horen zijn. Het congres is bedoeld voor onderwijsprofessionals uit po, vo, (v)so en mbo en richt zich met name op de juiste aansluiting tussen de onderwijspraktijk en het onderzoek. Het vinden van oplossingen op praktij
Lees verder