Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 28 juni 2017

LECSO: Voortgang gebruikersgroepen lvs/las

Voortgang gebruikersgroepen lvs/las
Eerder dit jaar schreven we over het samenstellen van gebruikersgroepen voor LVS/LAS. Het doel van gebruikersgroepen is om middels overeenstemming tussen gebruikers massa te maken en de vraagmacht richting aanbieders te versterken als het gaat om gewenste aanpassingen in het LVS/LAS. Het eerder gepresenteerde Programma van Eisen is daarbij de leidraad. Inmiddels zijn deze gebruikersgroepen gevormd of is er aansluiting gevonden bij een bestaa
Lees verder

Richtlijn fysiek beperkend handelen
Al eerder meldden we in onze nieuwsbrief over de ontwikkeling van de richtlijn fysiek beperkend handelen in het onderwijs. Omdat hiervoor binnen het onderwijs geen wettelijk kader bestaat hebben veel scholen vragen over wat er wel of niet kan als het gaat om fysiek ingrijpen bij situaties waarin de veiligheid in het geding is. Samen met medewerkers uit (v)s(b)o scholen, NJI, Stichting school en Veiligheid, VOBC en IederIn is deze richtlijn tot s
Lees verder